công thức mặt cầu

Mặt cầu là gì, khái niệm khối cầu, công thức tính diện tích S mặt mũi cầu, công thức thể tích khối cầu, mặt mũi bằng kính, địa điểm kha khá của mặt mũi cầu với mặt mũi bằng và lối thẳng

Bạn đang xem: công thức mặt cầu

Đầy đầy đủ lý thuyết, công thức về mặt cầu, khối cầu - một bài học kinh nghiệm nằm trong lịch trình hình học tập lớp 12.

Mặt cầu là gì? Định nghĩa khối cầu

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Khối cầu là gì? Khối cầu và hình cầu đem tương đương nhau ?
Tập hợp ý những điểm nằm trong mặt mũi cầu S(I,R) cùng theo với những điểm ở trong mặt mũi cầu này được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm I, nửa đường kính R.

Vị trí kha khá thân thuộc mặt mũi cầu và mặt mũi phẳng

Mặt bằng kính là gì? Đường tròn trĩnh rộng lớn là gì? Tiếp diện của mặt mũi cầu là gì? Tiếp điểm của mặt mũi bằng với mặt mũi cầu.

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Vị trí kha khá thân thuộc mặt mũi cầu và lối thẳng

Tiếp tuyến với mặt mũi cầu, tiếp điểm của mặt mũi cầu với đường thẳng liền mạch.

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Xem thêm: 1 dặm là bao nhiêu mét

Tiếp tuyến của mặt mũi cầu kẻ từ một điểm ở bề ngoài cầu

Đường kinh tuyến, lối vĩ tuyến là gì ?

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Mặt cầu nội tiếp hình nhiều diện, mặt mũi cầu nước ngoài tiếp hình nhiều diện

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

diện tích mặt mũi cầu, thể tích khối cầu

Diện tích mặt mũi cầu: S=4πR², vô cơ R là nửa đường kính mặt mũi cầu, π=3.14159265359...
Thể tích hình cầu coi công thức tính vô hình họa bên trên.

Xem thêm: công thức cos sin tan cot