công thức hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn và công thưc tính chu vi hình tròn tất cả chúng ta và đã được học tập kể từ thời còn ngồi bên trên ghế ngôi nhà ngôi trường, vẫn lâu tất cả chúng ta ko dùng cho tới bởi vậy khó khăn rời khỏ quên và lầm lẫn bởi vậy thời điểm hôm nay Shop chúng tôi tiếp tục chỉ dẫn lại một cơ hội giản dị và dễ dàng nắm bắt nhất.

Bạn đang xem: công thức hình tròn

1. Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức tính diện tích S hình tròn trụ vì thế bình phương nửa đường kính nhân với Pi.

Hay diện tích S hình tròn trụ cũng khá được tính theo đuổi công thưc là bình phương 2 lần bán kính nhân với Pi rồi phân tách mang đến 4.

Trong đó:

  • S: diện tích S hình tròn
  • r: nửa đường kính hình tròn
  • d: 2 lần bán kính hình tròn
  • 3,14: đó là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn trụ đó là vì thế gấp đôi nửa đường kính nhân với Pi.

Hoặc là tính chu vi hình tròn trụ theo đuổi 2 lần bán kính vì thế chủ yếu 2 lần bán kính nhân với Pi.

Xem thêm: công thức tính r

Trong đó:

  • C: chu vi hình tròn
  • r: nửa đường kính hình tròn
  • d: 2 lần bán kính hình tròn
  • 3,14: đó là hằng số π (Pi)

Xác quyết định 2 lần bán kính hình tròn

Bước thứ nhất nhằm tính diện tích S hình tròn trụ hoặc chu vi hình tròn trụ là cần xác lập 2 lần bán kính của chính nó. Trong khi những công thức toán học tập thông thường liệt kê độ quý hiếm này, tuy nhiên trong thực tiễn, các bạn cần tự động lần 2 lần bán kính. Đường kính là chiều lâu năm của một lối chính thức kể từ cạnh của vòng tròn trĩnh, trải qua tâm của vòng tròn trĩnh và kết đôn đốc ở cạnh đối lập của vòng tròn trĩnh. Để đo, các bạn sẽ cần thiết một thước trực tiếp đo cho những vòng tròn trĩnh nhỏ hoặc thước chạc cho những vòng tròn trĩnh rộng lớn.

Xác quyết định nửa đường kính hình tròn

Khi các bạn đem 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ, bạn cũng có thể lần nửa đường kính (r) vì thế công thức d = 2 x r. Bán kính của hình tròn trụ là khoảng cách kể từ tâm của hình tròn trụ cho tới ngẫu nhiên điểm nào là bên trên cạnh của hình tròn trụ. Bán kính cũng vì thế 1/2 2 lần bán kính. Nếu 2 lần bán kính của người tiêu dùng là một số trong những giản dị, bạn cũng có thể tính nửa đường kính vô đầu. Nếu ko, bố trí lại công thức nhằm lần r (r = d/2) và giải.

Chúc chúng ta tìm kiếm được lời nói giải mang đến diện tích S hình tròn trụ và chu vi hình tròn trụ với công thức phía trên.

Xem thêm thắt Cách tính thể tích hình trụ, diện tích S xung xung quanh, toàn phần hình trụ tròn

Xem thêm: sin bằng đối chia huyền

Tác giả

Bình luận