cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Phương trình của một  vật vận động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật vận động trực tiếp sở hữu dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận này tại đây đúng

  Bạn đang xem: cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 •  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe pháo chạy

   Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời tầm 40km/h. Vận tốc tầm của xe pháo vô trong cả thời hạn chạy là:

 • Một vật vận động trực tiếp kh

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng đàng AB, vật lên đường nửa quãng đàng đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng đàng sau vật lên đường với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc tầm bên trên cả quãng đàng  là:

 •  Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox sở hữu dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vày giờ).Chất điểm bại liệt xuất phát điểm từ điểm này và vận động với véc tơ vận tốc tức thời vày bao nhiêu  ?

 • Toạ phỏng lúc đầu của vật là xo  = 10m.

  Trên hình là đồ vật thị tọa độ-thời lừa lọc của một vật gửi động

  thẳng.

  Xem thêm: toán lớp 10 kết nối tri thức

  Cho biết Kết luận này sau đó là sai?

 • Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật vận động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật sở hữu toạ phỏng x = 5 m. Phương trình toạ phỏng của vật là

 • Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đàng lâu năm 40m.  Nửa  quãng đàng đầu vật lên đường không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng đàng sau vật lên đường không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc phỏng tầm bên trên cả quãng đàng là:

 • Một ngừơi lên đường xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi lên đường xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời tầm 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời tầm 20km/h. Vận tốc tầm của ngừơi lên đường xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Trong những đồ vật thị tại đây, đồ vật thị này sở hữu dạng của vật chuyển

  Xem thêm: trạng thái dừng của nguyên tử là

  Trong những đồ vật thị tại đây, đồ vật thị này sở hữu dạng của vật vận động thẳng  đều?

 • Một xe pháo vận động trực tiếp khô

  Một xe pháo vận động trực tiếp ko thay đổi chiều sở hữu véc tơ vận tốc tức thời tầm là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc tầm của xe pháo bên trên cả phần đường là :