cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu phát triển công nghiệp của VN đang được di chuyển theo dõi hướng

Cơ cấu phát triển công nghiệp của VN đang được di chuyển theo dõi hướng

Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo hướng


tăng tỉ trọng công nghiệp khai quật.

giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến chuyển.

tăng tỉ trọng thành phầm quality thấp.

đa dạng hóa thành phầm công nghiệp.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cơ cấu phát triển công nghiệp của VN đang được di chuyển theo phía nhiều mẫu mã hóa thành phầm công nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biển cả và hạn chế tỉ trọng công nghiệp khai quật,… (SGK/113, địa lí 12 cơ bản).

=> Chọn D

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của tổ quốc vô tiến trình hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của tổ quốc vô tiến trình lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN trình diễn ra

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì như thế sông Hồng tuy nhiên khô

  Xem thêm: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng vấn đề mà em quan tâm

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng vì như thế sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Ý nào là ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko trúng về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của điểm I :

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Xem thêm: sử 10 chân trời sáng tạo

  Nhận quyết định trúng nhất là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là: