chức năng nào dưới đây của nhà nước ta là căn bản nhất

Câu hỏi:

04/08/2019 47,153

A. Chức năng đáp ứng an toàn chủ yếu trị.

Bạn đang xem: chức năng nào dưới đây của nhà nước ta là căn bản nhất

B. Chức năng tổ chức triển khai và kiến tạo.

Đáp án chủ yếu xác

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, an toàn xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Đáp án: B

Lời giải: Nhà nước pháp quyền xã hội công ty nghĩa VN sở hữu nhì tính năng cơ phiên bản tuy nhiên tính năng tổ chức triển khai và kiến tạo là căn phiên bản nhất, lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định. Bởi vì như thế, với non sông xã hội công ty nghĩa, tính năng đáp ứng an toàn chủ yếu trị và trật tự động xã hội "mới đơn giản những việc làm thu dọn trước lúc kiến tạo, chứ không hẳn là đích đằm thắm việc xây dựng".

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng là nói đến việc Điểm lưu ý nào là bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính quần chúng.

C. Tính giai cấp cho.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà việt nam được thể hiện nay như vậy nào?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mày cho những dân tộc bản địa ở VN.

C. Mỗi dân tộc bản địa sở hữu phiên bản sắc riêng rẽ của tớ.

D. Dân tộc nào là cũng đều có chữ ghi chép riêng rẽ.

Câu 3:

Tính quần chúng của Nhà việt nam thể hiện nay ở việc

A. căn nhà việt nam là Nhà nước của quần chúng, vì thế quần chúng, vì như thế quần chúng.

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

B. căn nhà việt nam là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa VN.

C. cuộc sống quần chúng càng ngày càng chất lượng tốt rộng lớn.

D. quần chúng tích vô cùng làm việc vì như thế quốc gia.

Câu 4:

Nhà việt nam thừa kế và pháp huy những truyền thống lịch sử chất lượng tốt đẹp nhất của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cấp cho của Nhà nước.

B. tính quần chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 5:

Khẳng toan nào là tiếp sau đây không đúng về tính chất quần chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của dân, vì như thế dân, vì thế nhân tư thục nên.

B. Nhà việt nam vì thế quần chúng nhập cuộc quản lí lí.

C. Nhà việt nam vì thế quần chúng quản lí lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà việt nam thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là non sông quản lí lí từng mặt mày của cuộc sống xã hội vày pháp lý, từng sinh hoạt của những phòng ban non sông, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở nga sau cách mạng tháng 2

D. niềm tin cẩn.