chức năng chính của mỡ là

Câu hỏi:

18/09/2020 25,627

Bạn đang xem: chức năng chính của mỡ là

A. Cấu tạo ra một số trong những loại hoocmôn

B. Cấu tạo ra màng sinh chất

C. Dự trữ tích điện mang lại tế bào và cơ thể

Đáp án chủ yếu xác

D. Cấu tạo ra hóa học diệp lục

Lời giải:

Chức năng chủ yếu của mỡ là dự trữ tích điện mang lại tế bào và khung người.

Đáp án nên chọn là: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một phân tử mỡ bao gồm

A. 1 phân tử glixerol và 1 phân tử acid béo

B. 1 phân tử glixerol và 2 phân tử acid béo

C. 1 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

D. 3 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

Câu 2:

Đặc điểm công cộng của toàn bộ những loại lipit là?

A. Do 3 loại nhân tố C, H, O tạo nên nên

B. Cấu tạo nên theo gót nguyên lý nhiều phân

C. Không tan vô nước

D. Cung cấp cho tích điện mang lại tế bào

Câu 3:

Photpholipit với tính năng hầu hết là :

A. Tham gia kết cấu nhân của tế bào

Xem thêm: công thức tính r mặt cầu

B. Là bộ phận kết cấu của màng tế bào

C. Là bộ phận của ngày tiết ở động vật

D. Cấu tạo ra hóa học diệp lục ở lá cây

Câu 4:

Phốtpho lipit kết cấu bởi

A. 1 phân tử glixêrol link với 2 phân tử axit vĩ đại và 1 group phốt phat

B. 2 phân tử glixêrol link với cùng một phân tử axit vĩ đại và 1 group phốt phat

C. 1 phân tử glixêrol link với cùng một phân tử axit vĩ đại và 1 group phốt phat

D. 3 phân tử glixêrol link với cùng một phân tử axit vĩ đại và 1 group phốt phat

Câu 5:

Cholesteron ở màng sinh hóa học với vai trò:

A. Liên kết với prôtein hoặc lipit đặc thù riêng biệt mang lại từng loại tế bào, với tính năng bảo đảm an toàn và hỗ trợ năng lượng

B. Có tính năng thực hiện mang lại cấu hình màng thêm thắt ổn định quyết định và vững chãi hơn

C. Là mối cung cấp dự trữ tích điện mang lại tế bào

D. Làm trách nhiệm vận gửi những hóa học, thụ thể tiếp nhận thông tin

Câu 6:

Trong khung người sinh sống những hóa học với đặc điểm công cộng kị nước như

A. Tinh bột, glucozơ, mỡ, fructôzơ

B. Mỡ, xenlulôzơ, phốtpholipit, tinh ranh bột

C. Sắc tố, Vi-Ta-Min, sterôit, phốt pholipit, mỡ

D. Vitamin, sterôit, glucozơ, cácbohiđrát

Xem thêm: 1 feet bang bn cm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK