chu vi hình chữ nhật là gì

Trong học hành và vô cuộc sống đời thường, hình chữ nhật đó là mô hình học tập thông thường bắt gặp nhất. Liên quan liêu cho tới hình trạng học tập này, tất cả chúng ta sẽ sở hữu được nhị yếu tố rất cần được quan hoài là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật. Cùng công ty chúng tôi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết sau để sở hữu tăng những điều hữu ích nhé!

Bạn đang xem: chu vi hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là gì?

Theo khái niệm vô toán học tập, hình chữ nhật đó là một tứ giác tuy nhiên toàn bộ những góc đều vì chưng 90o. Đồng thời, nhiều giác này chiếm hữu nhị cặp cạnh tuy vậy song cùng nhau. Trong số đó, độ dài rộng của nhị cạnh rộng lớn đều bằng nhau và độ dài rộng của nhị cạnh nhiều năm đều bằng nhau. Chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó là độ dài rộng của cạnh nhiều năm. Chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là độ dài rộng của cạnh rộng lớn. 

Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

Một số điểm sáng nhận ra hình chữ nhật rất có thể kể tới như: 

 • Một tứ giác chiếm hữu 3 góc với số đo vì chưng 90o.
 • Hình thang cân nặng chiếm hữu số đo 1 góc vì chưng 90o
 • Hình bình hành có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau hoặc chiếm hữu một góc với độ dài rộng vì chưng 90o.

Tính hóa học hình chữ nhật

Hình chữ nhật với những đặc thù như sau:

 • Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo cánh sẽ sở hữu được độ dài rộng đều bằng nhau. Trung điểm của từng đàng chéo cánh đó là điểm hạn chế nhau của hai tuyến phố. 
 • Hình chữ nhật với không thiếu những đặc thù của một hình thang cân nặng và hình bình hành. 
 • Khi hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật hạn chế nhau thì tiếp tục phân chia hình chữ nhật trở nên 4 hình tam giác cân nặng. 

Công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật chuẩn chỉnh SGK

Hình chữ nhật đó là một tứ giác tuy nhiên toàn bộ những góc đều vì chưng 90o

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật đó là đàng xung quanh toàn cỗ diện tích S của hình. Theo quy ước vô toán học tập, chu vi hình chữ nhật sẽ tiến hành tính vì chưng tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình và nhân với 2. Đơn vị đo chu vi hình chữ nhật là centimet, dm, m,… 

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P.. = (a + b) x 2.

Trong đó:

 • P: Ký hiệu của chu vi hình chữ nhật.
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
 • b: Kích thước chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD với độ dài rộng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo thứ tự là 6cm và 3cm. Tính chu vi của hình chữ nhật tê liệt. 

Với vấn đề này, nhằm tính được chu vi, chúng ta chỉ việc vận dụng theo như đúng công thức đang được share bên trên. Cụ thể như sau:

PABCD = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9 x 2 = 18cm. 

Công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật chuẩn chỉnh SGK

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần mặt mũi bằng của hình chữ nhật tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể nhận ra. Theo quy ước của toán học tập, diện tích S của hình chữ nhật sẽ tiến hành tính vì chưng tích của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn. Đơn vị tính diện tích S hình chữ nhật được xem là mm2, cm2, dm2… 

Công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật chuẩn chỉnh SGK

Diện tích hình chữ nhật đó là phần mặt mũi bằng của hình chữ nhật tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể nhìn thấy

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật: S = a x b.

Trong đó:

 • S: Ký hiệu của diện tích S hình chữ nhật.
 • a: Kích thước chiều nhiều năm của hình chữ nhật.
 • b: Kích thước chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Ví dụ: Hình chữ nhật ABCD với độ dài rộng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn theo thứ tự là 6cm và 3cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật tê liệt. 

Với vấn đề này, nhằm tính được diện tích S, chúng ta chỉ việc vận dụng theo như đúng công thức đang được share bên trên. Cụ thể như sau:

SABCD = a x b = 6 x 3 = 18cm2

Xem thêm: công thức cơ bản lượng giác

Tuy nhiên, công thức bên trên chỉ vận dụng được vô tình huống đang được biết độ dài rộng của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật. Còn nếu như chỉ biết độ dài rộng đàng chéo cánh và một cạnh của hình chữ nhật thì bạn phải tổ chức đo lường và tính toán nhằm mò mẫm đi ra độ dài rộng cạnh còn sót lại theo đòi toan lý Pytago. Sau tê liệt mới nhất rất có thể vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật như thông thường. 

Công thức suy rộng

Dựa vô công thức tính chu vi hình chữ nhật và công thức tính diện tích S hình chữ nhật bên trên, chúng ta cũng rất có thể mò mẫm đi ra được độ dài rộng của chiều rộng lớn, chiều nhiều năm cạnh còn sót lại lúc biết chu vi, diện tích S và độ dài rộng 1 cạnh của hình chữ nhật. Cụ thể như sau:

Trong tình huống biết độ dài rộng 1 cạnh và diện tích S của hình chữ nhật:

 • Nếu biết độ dài rộng diện tích S và chiều rộng lớn thì chúng ta chỉ việc lấy diện tích S phân chia mang lại chiều rộng lớn là tiếp tục tìm kiếm được chiều nhiều năm.
 • Nếu biết độ dài rộng diện tích S và chiều nhiều năm thì chúng ta chỉ việc lấy diện tích S phân chia mang lại chiều nhiều năm là tiếp tục tìm kiếm được chiều rộng lớn.

Trong tình huống biết độ dài rộng 1 cạnh và chu vi của hình chữ nhật:

 • Nếu biết độ dài rộng chu vi và chiều rộng lớn thì chúng ta chỉ việc lấy chu vi phân chia mang lại 2, tiếp sau đó trừ lên đường chiều rộng lớn là tiếp tục tìm kiếm được chiều nhiều năm.
 • Nếu biết độ dài rộng chu vi và chiều nhiều năm thì chúng ta chỉ việc lấy chu vi phân chia mang lại 2, tiếp sau đó trừ lên đường chiều nhiều năm là tiếp tục tìm kiếm được chiều rộng lớn.

Một số vấn đề về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật

Để tập luyện tài năng đo lường và tính toán tương tự gia tăng kỹ năng mang lại phiên bản thân thích, chúng ta có thể tìm hiểu thêm một trong những vấn đề về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật sau đây:

Một số vấn đề tìm hiểu thêm phía bên ngoài sách giáo khoa

Bài 1: Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật có;

 1. a) chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm.
 2. b) chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng lớn 16cm.
 3. c) chiều nhiều năm 35dm, chiều rộng lớn 26dm.
 4. d) chiều nhiều năm 5dm3cm, chiều rộng lớn 3dm4cm.

Bài 2: Tính chu vi diện tích S hình chữ nhật với chiều rộng lớn 15cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 15cm.

Bài 3: Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm 60cm, chiều rộng lớn vì chưng 1/3 chiều nhiều năm.

 1. a) Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật tê liệt.
 2. b) Chu vi cấp bao nhiêu phen chiều rộng lớn.

Bài 4: Một thửa vườn hình chữ nhật với chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm cấp 3 phen chiều rộng lớn. Người tao ham muốn thực hiện một mặt hàng rào xung xung quanh thửa vườn tê liệt (có cửa chính, từng thoáng cửa 3m). Hỏi mặt hàng rào nhiều năm từng nào mét?

Bài 5: Một hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi cấp 6 phen chiều rộng lớn. Tính diện tích S hình tê liệt.

Công thức tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật chuẩn chỉnh SGK

Theo quy ước của toán học tập, diện tích S của hình chữ nhật sẽ tiến hành tính vì chưng tích của chiều nhiều năm và chiều rộng

Một số vấn đề vô sách giáo khoa toán 

Bài 6: (SGK toán lớp 8 tập dượt 1, trang 118)

Diện tích hình chữ nhật thay cho thay đổi ra làm sao nếu:

 1. Chiều nhiều năm tăng gấp đôi, chiều rộng lớn ko đổi?
 2. Chiều nhiều năm và chiều rộng lớn tăng 3 lần?
 3. Chiều nhiều năm tăng 4 phen, chiều rộng lớn hạn chế 4 phen ?

Bài 7: (SGK toán lớp 8 tập dượt 1, trang 118)

Một gian trá chống với nền hình chữ nhật với độ dài rộng là 4,2m và 5,4m với 1 hành lang cửa số hình chữ nhật độ dài rộng là 1m và 1,6m và một cửa chính hình chữ nhật độ dài rộng là một trong những,2m và 2m.

Ta coi một gian trá chống đạt tới chuẩn chỉnh về độ sáng nếu như diện tích S những cửa ngõ vì chưng 20% diện tích S nền ngôi nhà. Hỏi gian trá chống bên trên với đạt tới chuẩn chỉnh về độ sáng hoặc không?

Bài 15: (SGK toán lớp 8 tập dượt 1, trang 119)

Vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 5cm, BC = 3cm.

 1. Hãy vẽ một hình chữ nhật với diện tích S nhỏ rộng lớn tuy nhiên với chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được bao nhiêu hình vì vậy.
 2. Hãy vẽ hình vuông vắn với chu vi vì chưng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được bao nhiêu hình vuông vắn như vậy? So sánh diện tích S hình chữ nhật với diện tích S hình vuông vắn với nằm trong chu vi vừa phải vẽ. Tại sao trong những hình chữ nhật với nằm trong chu vi thì hình vuông vắn với diện tích S lớn số 1.

Lời kết

Hy vọng với những share bên trên về công thức tính chu vi hình chữ nhật và công thức tính diện tích S hình chữ nhật, chúng ta đang được thu thập mang lại phiên bản thân thích nhiều kỹ năng hữu ích. Từ tê liệt, gom quy trình đo lường và tính toán của chúng ta thân thích vô học hành và cuộc sống đời thường đạt được hiệu suất cao tối đa.

Xem thêm: tính chất lượng giác