cho đoạn chương trình sau

Câu hỏi:

29/06/2020 24,950

Cho đoạn công tác sau:

Bạn đang xem: cho đoạn chương trình sau

i:=1; tong:=0;

While i <= 5 do

Begin

tong:= tong + i;

i:= i + 1;

End;

Sau đoạn công tác bên trên em hãy cho thấy thêm trở thành “tong” có mức giá trị vị bao nhiêu?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal, câu mệnh lệnh này tại đây được viết lách đúng?

A. for i := 10 đồ sộ 1 bởi writeln(‘A’);

B. for i := 1.5 đồ sộ 5.5 bởi writeln(‘A’);

C. for i := 1 đồ sộ 100 bởi writeln(‘A’);

D. for i := 1 đồ sộ 10; bởi writeln(‘A’);

Câu 2:

Trong câu mệnh lệnh khai báo trở thành mảng, tuyên bố này tại đây đúng:

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên;

B. Chỉ số đầu nhỏ rộng lớn chỉ số cuối;

C. Kiểu tài liệu rất có thể là integer hoặc real;

D. Cả thân phụ ý trên;

Câu 3:

Trong câu mệnh lệnh lặp: for n:= 1 đồ sộ 10 bởi begin ... end;

Câu mệnh lệnh ghép được triển khai từng nào lần?

A. 10 lần;

B. 5 lần;

C. Không thứ tự nào;

Xem thêm: bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

D. 1 thứ tự.

Câu 4:

Giả sử trở thành mảng A với 5 thành phần và độ quý hiếm của những thành phần theo thứ tự là 1 trong những, 4, 7, 2, 6. Khi triển khai câu mệnh lệnh sau:

tb:= 0;

For i:= 1 đồ sộ 5 bởi tb := tb + A[i];

Giá trị của trở thành tb là bao nhiêu?

A. 20;

B. 18;

C. 21;

D. 22;

Câu 5:

Cho đoạn công tác Pascal sau đây:

tong:= 0;

While tong<= 10 do

tong:=tong+1;

Sau Khi đoạn công tác bên trên được triển khai, độ quý hiếm của tổng vị bao nhiêu:

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 6:

Khi phân tích và lý giải những bộ phận vô câu mệnh lệnh lặp, tuyên bố này tại đây đúng?

A. For, đồ sộ, bởi là những kể từ khóa, trở thành kiểm đếm là trở thành loại số nguyên vẹn hoặc số thực.

B. Giá trị đầu và độ quý hiếm cuối là những độ quý hiếm nguyên vẹn hoặc độ quý hiếm thực.

C. Câu mệnh lệnh lặp tiếp tục triển khai câu mệnh lệnh rất nhiều lần, từng thứ tự là một trong những vòng lặp. Số thứ tự lặp là biết trước và vị độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1.

Xem thêm: ngữ văn lớp 7 tập 2

D. Cả thân phụ ý bên trên.