cho cấp số cộng un

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu số hạng đầu u1 = 2, công sai d = 3. Số hạng loại 5 của (un) bằng

  Bạn đang xem: cho cấp số cộng un

  • A. 14
  • B. 10
  • C. 162
  • D. 30

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong sở hữu số hạng đầu u1 và công sai bởi vì d là \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\).

  Vậy \({u_5} = {u_1} + 4d = 2 + 4.3 = 14\).

Mã câu hỏi: 202723

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Xem thêm: un warns over impact of rapidly ageing populations

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Lớp 11A sở hữu trăng tròn học viên nam giới và 25 học viên phái đẹp. Có từng nào cơ hội lựa chọn 1 song tuy nhiên ca bao gồm 1 nam giới và 1 nữ?
 • Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu số hạng đầu u1 = 2, công sai d = 3. Số hạng loại 5 của (un) bằng
 • Chọn câu đích thị. Diện tích xung xung quanh của hình trụ có tính lâu năm đàng sinh l và nửa đường kính lòng r bằng
 • Cho hàm số f(x) sở hữu bảng trở nên thiên như sau: ​ Hàm số nghịch tặc trở nên bên trên khoảng tầm nào là bên dưới đây?
 • Cho hình vỏ hộp sở hữu lòng là hình vuông vắn cạnh bởi vì a và độ cao 3a. Thể tích của hình vỏ hộp vẫn cho tới bằng
 • Phương trình sở hữu nghiệm là
 • Nếu và thì bởi vì
 • Cho hàm số nó = f(x) sở hữu bảng trở nên thiên như sau: Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đúng
 • Đồ thị của hàm số nào là tiếp sau đây sở hữu dạng như đàng cong nhập hình bên dưới đây? ​
 • Với số thực dương a tùy ý, bằng
 • Họ toàn bộ những nguyên vẹn hàm của hàm số là
 • Gọi là số phức phối hợp của số phức z = - 3 + 4i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức .
 • Trong không khí Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(1;2;3) bên trên mặt mày phẳng lì (Oyz) sở hữu tọa phỏng là
 • Trong không khí Oxyz, tọa phỏng tâm của mặt mày cầu là
 • Trong không khí Oxyz, cho tới mặt mày phẳng lì : 2x + 3z - 1 = 0. Vectơ nào là bên dưới đó là một vectơ pháp tuyến của ?
 • Trong không khí Oxyz, điểm nào là tiếp sau đây nằm trong đường thẳng liền mạch ?
 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình hình thoi tâm O, đều cạnh , SA vuông góc với mặt mày phẳng lì lòng và (minh họa như hình bên).Góc thân thiện đường thẳng liền mạch SO và mặt mày phẳng lì (ABCD) bằng
 • Cho hàm số nó = f(x), bảng xét lốt của f'(x) như sau Số điểm rất rất đái của hàm số vẫn cho tới là
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số bên trên đoạn [-3;2] bởi vì
 • Xét toàn bộ những số thực dương a và b vừa lòng . Mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?
 • Tập nghiệm của bất phương trình \({9^{\log _9^2x}} + {x^{{{\log }_9}x}} \e 18\) là
 • Cho mặt mày cầu (S). hiểu rằng Lúc rời mặt mày cầu (S) bởi vì một phía phẳng lì cơ hội tâm một khoảng tầm có tính lâu năm là 3 thì được uỷ thác tuyến là đàng tròn xoe (T) sở hữu chu vi là . Diện tích của mặt mày cầu (S) bằng
 • Họ nguyên vẹn hàm của hàm số \(y = {e^x}\left( {1 - \frac{{{e^{ - x}}}}{{{{\cos }^2}x}}} right)\) là
 • Tìm tập luyện xác lập của hàm số \(y = {e^{\log \left( { - {x^2} + 3x} \right)}}\
 • Cho hàm số bậc thân phụ f(x) sở hữu đồ gia dụng thị như hình vẽ. Số độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nhằm phương trình f(x) + 1 = m sở hữu 3 nghiệm phân biệt là
 • Cho khối lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D', sở hữu lòng là hình bình hành cạnh AB = a, , và AB' = 2a (minh họa như hình bên dưới đây). Thể tích của khối lăng trụ vẫn cho tới bằng
 • Gọi k và l theo thứ tự là số đàng tiệm cận ngang và số đàng tiệm cận đứng của đồ gia dụng thị hàm số . Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đúng
 • Cho hàm số nó = ax4 + bx2 + c, sở hữu đồ gia dụng thị như hình vẽ tiếp sau đây. Mệnh đề nào là tại đây đúng?
 • Hãy tính diện tích S phần tô đậm nhập hình vẽ tiếp sau đây. ​
 • Cho . Hãy lần phần ảo của số phức .
 • Cho số phức sở hữu phần thực không giống 0. hiểu số phức là số thuần ảo. Tập hợp ý những điểm màn trình diễn của z là 1 trong những đường thẳng liền mạch trải qua điểm nào là bên dưới đây?
 • Trong không khí Oxyz, cho những vectơ , . Tích vô phía bằng
 • Trong không khí Oxyz, cho tới đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lì . Gọi (S) là mặt mày cầu sở hữu tâm I nằm trong và xúc tiếp với (P) bên trên điểm H(1;-1;0). Phương trình của (S) là
 • Trong không khí Oxyz, mặt mày phẳng lì trải qua điểm M(1;2;3) và tuy nhiên song với mặt mày phẳng lì sở hữu phương trình là
 • Trong không khí Oxyz, đường thẳng liền mạch nhận vectơ nào là tại đây thực hiện vectơ chỉ phương?
 • Gọi S là tụ tập những số đương nhiên sở hữu 4 chữ số không giống nhau. Chọn tình cờ một số trong những kể từ tập luyện S.
 • Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình thang vuông bên trên A và D, AB = 3a,AD = DC = a. Gọi I là trung điểm của AD, biết nhị mặt mày phẳng lì (SBI) và (SCI) nằm trong vuông góc với lòng và mặt mày phẳng lì (SBC) tạo nên với lòng một góc 60o. Gọi M điểm bên trên AB sao cho tới AM = 2a, tính khoảng cách thân thiện MD và SC.
 • Cho hàm số f(x) sở hữu và . Giả sử rằng (với a, b, c là những số nguyên vẹn dương, tối giản). Khi bại a +b + c bằng
 • Cho hàm số (m không giống 0 và là thông số thực). Tập hợp ý m nhằm hàm số vẫn cho tới nghịch tặc trở nên bên trên khoảng tầm sở hữu dạng , với a, b, c, d là những số thực. Tính P.. = a - b + c - d.
 • Cho hình nón đỉnh S sở hữu lòng là hình trụ tâm O. Một mặt mày phẳng lì qua loa đỉnh của hình nón và rời hình nón theo dõi tiết diện là tam giác vuông sở hữu diện tích S bởi vì 4.
 • Cho những số thực a, b, c nằm trong khoảng tầm và vừa lòng . Giá trị của biểu thức bằng
 • Cho hàm số bậc tư nó = f(x) sở hữu đồ gia dụng thị như hình vẽ mặt mày. Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nằm trong đoạn [0;20] sao cho tới độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số bên trên đoạn [-2;2] ko bé nhiều hơn 1?
 • Cho phương trình với m là thông số thực. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của m nhằm phương trình sở hữu nghiệm nằm trong .
 • Cho hàm số f(x) sở hữu đạo hàm liên tiếp bên trên R thoả mãn và f(0) = -2. Tổng toàn bộ những nghiệm thực của phương trình f(x) = 0 có mức giá trị là
 • Cho hàm số nó = f(x) liên tiếp bên trên R và sở hữu đồ gia dụng thị như hình vẽ. Tổng toàn bộ độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nhằm phương trình sở hữu nghiệm
 • Cho hàm số nhiều thức bậc tư nó = f(x), biết hàm số sở hữu thân phụ điểm rất rất trị x = - 3; x = 3; x = 5. Có toàn bộ từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m sao cho tới hàm số sở hữu đích thị 7 điểm rất rất trị
 • Có toàn bộ từng nào cặp số (a;b) với a, b là những số nguyên vẹn dương thỏa mãn: .
 • Cho hàm số f(x) liên tiếp bên trên R vừa lòng . Khi bại có mức giá trị là
 • Cho hình chóp S.ABC, lòng là tam giác ABC sở hữu và , tam giác SAB vuông bên trên B và tam giác SAC vuông bên trên A. hiểu góc thân thiện nhị mặt mày phẳng lì (SAC) và (SAB) bởi vì 30o. Tính thể tích khối chóp S.ABC
 • Cho hàm số nó = f(x) và f(x) > 0, với từng x nằm trong R. hiểu hàm số nó = f'(x) sở hữu bảng trở nên thiên như hình vẽ và . Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của nhằm hàm số đồng trở nên bên trên .

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA