cho các nhận định sau

Câu hỏi:

30/07/2019 26,329

A. Dầu cấu trúc kể từ glixerol và axit béo

Bạn đang xem: cho các nhận định sau

B. Protein cấu trúc kể từ những đơn phân là axit amin

C. Tinh bột cấu trúc kể từ những đơn phân là galactozo

Đáp án chủ yếu xác

D. Axit nucleic cấu trúc kể từ những đơn phân là nucleotit

Đáp án C

Tinh bột được cấu trúc kể từ đơn phân là đàng glucôzơ. Công thức cấu trúc của tinh ranh bột tự những gốc α-glucôzơ link cùng nhau vì chưng link α-1,4-glicôzit tạo ra mạch trực tiếp (amilôzơ) hoặc vì chưng liên kết α-1,4-glicôzit và α-1,6-glicôzit tạo ra trở thành mạch nhánh (amilôpectin).

Cho những nhận định và đánh giá sau. Nhận lăm le này sai? A. Dầu cấu trúc kể từ glixerol và axit bự (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tớ nhờ vào điểm lưu ý này tại đây nhằm phân tách ARN đi ra trở thành tía loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình ko gian

B. Số loại đơn phân

C. Khối lượng và kích thước

D. Chức năng của từng loại

Câu 2:

Một đoạn phân tử ADN đem 1500 nucleotit. Trong số đó, số nucleotit loại A cướp 10%. Chiều nhiều năm và số link hidro của đoạn ADN tê liệt là

A. 2550 Ǻ và 2100 link hidro

B. 2000 Ǻ và 1800 link hidro

C. 2150 Ǻ và 1200 link hidro

D. 2100 Ǻ và 1750 link hidro

Câu 3:

Điểm tương tự nhau về tác dụng đằm thắm lipit, protein và cacbohidrat là

A. Dự trữ và cung ứng tích điện cho tới tế bào

B. Xây dựng cấu tạo màng tế bào

C. Làm tăng vận tốc và hiệu suất cao của phản xạ vô tế bào

D. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh vô và ngoài tế bào

Câu 4:

Cho những ý sau:

(1) Chỉ bao gồm một chuỗi pôlinucleotit

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

(2) Cấu tạo ra theo gót nguyên lý nhiều phân

(3) Có tứ loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân link theo gót nguyên lý bửa sung

(5) Đều đem link phôtphodieste vô cấu tạo phân tử

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là điểm lưu ý cấu tạo công cộng của tất cả tía loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Ăn nhiều dầu, mỡ tiếp tục dễ dàng vướng căn bệnh này sau đây?

(1) Mỡ máu

(2) Xơ xi măng động mạch

(3) Gút

(4) Tiểu đường

(5) Xơ gan

Số phương án vấn đáp chính là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo ra theo gót nguyên lý nhiều phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan vô nước

(4) Giữa những đơn phân là link glicozit

(5) Là mối cung cấp tích điện dự trữ của tế bào

(6) Đều đem cấu tạo mạch thẳng

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là điểm lưu ý công cộng của xenlulozo, tinh ranh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

D. 6