chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Câu hỏi:

18/06/2019 120,564

B. chân ko.

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ sánh với chân không.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lăm le luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mày bằng phẳng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào chuyến thì góc khúc xạ tăng từng ấy chuyến.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ không gian nhập môi trường xung quanh sở hữu phân tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo dõi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc chừng độ sáng nhập không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: phát biểu định luật phản xạ ánh sáng

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ranh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ranh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì chưng.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước vì chưng 4/3, của benzen vì chưng 1,5, của thủy tinh ranh flin là 1 trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh ranh flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh ranh flin.

Xem thêm: soạn văn bài sang thu

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh ranh flin.