chia 3 chữ số

Để học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số, học viên cần thiết cầm được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của quy tắc phân tách.

Bạn đang xem: chia 3 chữ số

Sau phía trên mamnonlienninh.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài bác toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số này, cùng theo với một số trong những bài bác tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong tìm hiểu thêm nhé!

1. Hướng dẫn quy tắc phân tách cho tới số sở hữu 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn cho tới số sở hữu 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ quy tắc phân tách không còn phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua loa nên tớ có:

 • 357 phân tách 210 được một, viết lách 1

1 nhân 0 vày 0, 7 trừ 0 được 7, viết lách 7

1 nhân 1 vày 1, 5 trừ 1 được 4, viết lách 4

1 nhân 2 vày 2, 3 trừ 2 được một, viết lách 1

 • Hạ 0 sở hữu 1470 phân tách 210 được 7, viết lách 7

7 nhân 0 vày 0, 0 trừ 0 vày 0

7 nhân 1 vày 7, 7 trừ 7 vày 0

7 nhân 2 vày 14, 14 trừ 14 vày 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là quy tắc phân tách hết

1.2. Phép phân tách cho tới số sở hữu 3 chữ số sở hữu dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ quy tắc phân tách sở hữu dư phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách theo dõi trật tự kể từ trái ngược sáng sủa nên tớ có:

 • 676 phân tách 316 vày 2, viết lách 2

2 nhân 6 vày 12, 16 trừ 12 vày 4, viết lách ghi nhớ 1

2 nhân 1 vày 2 ghi nhớ 1 vày 3, 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

2 nhân 3 vày 6, 6 trừ 6 vày 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, viết lách 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 vày 6, viết lách 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 vày 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 vày 2 viết lách 2

1 nhân 3 vày 3, 4 trừ 3 được một viết lách 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, viết lách 4

4 nhân 6 vày 24, 9 trừ 4 vày 5, viết lách 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 vày 4 thêm thắt 2 được 6, 6 trừ 6 vày 0

4 nhân 3 vày 12, 12 trừ 12 vày 0

Vậy 67629 phân tách 316 vày 214 dư 5, đấy là quy tắc phân tách sở hữu số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số

Những chú ý Khi tiến hành quy tắc phân tách số sở hữu tía chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách sở hữu số dư vày 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là quy tắc phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 153 = 39168

b) nó x 486 = 9234

c) nó x 715 = 27173

d) nó x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị phân phối gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhì bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ tổn thất từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo ê và sở hữu siêu thị nào là còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện nay quy tắc tính theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua loa nên tớ có:

Đặt tính và tính quy tắc phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số 1

 • 945 phân tách 315 vày 3, viết lách 3   

  3 nhân 5 vày 15, 5 trừ 5 vày 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 vày 3 thêm một vày 4, 4 trừ 4 vày 0

3 nhân 3 vày 9, 9 trừ 9 vày 0

Vậy 945 : 315 = 3 là quy tắc phân tách hết

Đặt tính và tính quy tắc phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 vày 3, viết lách 3

3 nhân 0 vày 0, 5 trừ 0 vày 5, viết lách 5

3 nhân 1 vày 3, 3 trừ 3 vày 0, viết lách 0

3 nhân 6 vày 18, 21 trừ 18 vày 3, viết lách 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 vày 5, viết lách 5

5 nhân 0 vày 0, 9 trừ 0 vày 9, viết lách 9

5 nhân 1 vày 5, 5 trừ 5 vày 0

5 nhân 6 vày 30, 30 trừ 30 vày 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là quy tắc phân tách sở hữu số dư

Xem thêm: ct nhân đôi

Đặt tính và tính quy tắc phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 vày 4, viết lách 4

4 nhân 5 vày trăng tròn, 2 trừ 0 vày 2, viết lách 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 vày 24, 24 thêm thắt 2 vày 26, 11 trừ 6 vày 5, viết lách 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 vày trăng tròn, trăng tròn thêm thắt 3 vày 23, 27 trừ 23 vày 4, viết lách 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 vày 8

8 nhân 5 vày 40, 9 trừ 0 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 vày 48 thêm thắt 4 vày 52, 2 trừ 2 vày 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 vày 40 thêm thắt 5 vày 45, 45 trừ 45 vày 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là quy tắc phân tách sở hữu số dư

Đặt tính và tính quy tắc phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số 4

 • 264 phân tách 115 vày 2, viết lách 2

2 nhân 5 vày 10, 4 trừ 0 vày 4, viết lách 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vày 2 thêm một vày 3, 6 trừ 3 vày 3, viết lách 3

2 nhân 1 vày 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 vày 3, viết lách 3

3 nhân 5 vày 15, 5 trừ 5 vày 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 vày 3 thêm một vày 4, 4 trừ 4 vày 0

3 nhân 1 vày 3, 3 trừ 3 vày 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là quy tắc phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x trăng tròn + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) nó x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) nó x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) nó x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) nó x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa mặt hàng loại nhất phân phối tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo ê là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa mặt hàng loại nhì tổn thất số ngày nhằm phân phối không còn số gạo ê là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất tổn thất 15 ngày, siêu thị loại nhì chỉ tổn thất 13 ngày và thêm một ngày nhằm phân phối 5kg gạo dư ê.

4. Bài luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay quy tắc tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày dung nạp không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp ê sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân tách cho tới số sở hữu tía chữ số, mamnonlienninh.edu.vn còn hỗ trợ những khóa huấn luyện toán online. Phụ huynh rất có thể tìm hiểu thêm để giúp đỡ con cái thỏa sức tự tin học tập đảm bảo chất lượng toán rộng lớn.

Xem thêm: các công thưcs lượng giác