chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

Câu hỏi:

28/03/2020 55,725

Đáp án C

Dùng hỗn hợp KOH hoàn toàn có thể nhận ra group chất Mg, Al2O3, Al               

Chất

Phương trình phản ứng

Hiện tượng

Mg

Không phản ứng

Chất rắn không xẩy ra hòa tan.

Al2O3

Al2O3 + NaOH →2NaAlO2 + H2O

Chất rắn bị hòa tan, tuy nhiên ko giải hòa khí.

Al

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Chất rắn bị hòa tan và giải hòa khí.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những sắt kẽm kim loại riêng không liên quan gì đến nhau sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt những sắt kẽm kim loại này chỉ được sử dụng thêm thắt hỗn hợp hoá hóa học này sau đây?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch NaOH vô cùng loãng

C. Dung dịch Na2CO3

D.  Nước

Câu 2:

Chất Z đem phản xạ với hỗn hợp HCl, còn Khi phản xạ với hỗn hợp nước vôi nhập dẫn đến hóa học kết tủa. Chất Z là

A. NaHCO3

B. CaCO3

C. Ba(NO3)2

D. AlCl3

Câu 3:

Để phân biệt 2 hỗn hợp Fe(NO3)2 và FeCl2 người tớ người sử dụng hỗn hợp ?

A. HCl

Xem thêm: i think it's impossible to abolish

B. NaCl

C. NaOH

D. NaNO3

Câu 4:

Để nhận ra 4 ly nước: ly 1 chứa chấp nước chứa chấp, ly 2 chứa chấp nước cứng trong thời điểm tạm thời, ly 3 chứa chấp nước cứng vĩnh cửu, ly 4 chứa chấp nước cứng toàn phần. cũng có thể thực hiện bằng phương pháp là:

A. chỉ người sử dụng hỗn hợp HCl

B. hâm nóng nước, người sử dụng hỗn hợp Na2CO3

C. chỉ người sử dụng Na2CO3

D. hâm nóng nước, người sử dụng hỗn hợp NaCl

Câu 5:

Các hóa học khí X, Y, Z, R, T theo thứ tự được dẫn đến kể từ những quy trình phản xạ sau:

(1) Thuốc tím ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric quánh.

(2) Sắt sunfua ứng dụng với hỗn hợp axit clohiđric.

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

(4) Nhiệt phân quặng đolomit.

(5) Đốt quặng pirit sắt.

Số hóa học khí ứng dụng được với hỗn hợp KOH là :

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Thuốc demo dùng làm phân biệt những hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau, mất mặt nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3

A. KNO3

B. NaOH

C. BaCl2

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

D. NH4Cl