chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Câu hỏi:

08/07/2019 267,451

D. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ  là đissaccarit.

- Glucozơ và fructozơ là monosaccrit

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo nên hỗn hợp màu xanh da trời lam khi tính năng với Cu(OH)2

B. đều phải có group chức CHO nhập phân tử.

C. là nhì dạng oán hình của và một hóa học.

D. đều tồn bên trên hầu hết ở dạng mạch hở

Câu 2:

Chất này sau đây không thủy  phân nhập môi trường thiên nhiên axit ?

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 3:

Cacbohiđrat này tại đây nằm trong loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ

B. Amilozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ.

Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Glucozo được gọi là lối nho tự có khá nhiều nhập ngược nho chín.

(2) Chất mập là đieste của glixerol với axit mập. 

(3) Phân tử amilopectin đem cấu tạo mạch phân nhánh.

(4) Tại nhiệt độ chừng thông thường, triolein ở tình trạng rắn.

(5) Trong mật ong chứa được nhiều fructozo.

(6) Tinh bột là một trong những trong mỗi hoa màu cơ phiên bản của thế giới.

Số phân phát biểu sai 

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 5:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohidrat.

B. Trung hỗn hợp, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

C. Glucozơ và saccarozơ đều phải có phản xạ tráng bạc. 

D. Glucozơ và fructozơ đều là đồng phân của nhau.

Câu 6:

Cho mặt hàng hóa học gồm: glucozơ, fructozơ, triolein, metyl acrylat, saccarozơ, etyl fomat. Số hóa học nhập mặt hàng tính năng được với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được kết tủa bạc là:

A. 2

B. 5

C. 3

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương tây đua nhau xâu xé châu phi

D. 4