chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Câu hỏi:

15/08/2019 86,439

D. NaCl.

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh

Đáp án chủ yếu xác

Chất năng lượng điện li mạnh bao gồm axit mạnh, bazơ mạnh và đa số những muối bột.

Chọn D.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập ăn ý những ion nào là tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên mặt khác vô và một dung dịch?

A. NH4+, Na+, HCO3-, OH-.

B. Fe2+, NH4+, NO3-, SO42-.

C. Na+, Fe2+, OH-, NO3-.

D. Cu2+, K+, OH-, NO3-.

Câu 2:

Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3 là của phản xạ xẩy ra thân thiện cặp hóa học nào là sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3                        (2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH                  (4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Câu 3:

Trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào là nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. NaAlO2 và HCl.

B. AgNO3 và NaCl.

Xem thêm: tập làm một bài thơ lục bát

C. NaHSO4 và NaHCO3.

D. CuSO4 và AlCl3.

Câu 4:

Chất nào là sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. NaCl.

B. AgCl.

C. HI.

D. HF.

Câu 5:

Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có:

A. pH = 1.

B. pH > 1.

C. pH < 1.

D. [H+] > 0,2M.

Câu 6:

Chất nào là sau đó là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. NaOH.

B. HF.

C. CH3COOH.

Xem thêm: soạn anh 9 unit 1 skills 2

D. C2H5OH.