chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 184,592

Chọn đáp án D

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

KCl là muối hạt trung hòa

- Muối hòa hợp là muối hạt nhưng mà vô gốc axit không sở hữu vẹn toàn tử hiđro rất có thể thay cho thế vì chưng vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối hạt nhưng mà vô gốc axit còn vẹn toàn tử hiđro không được thay cho thế vì chưng vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào là sau đó là muối hạt axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất nào là sau đó là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion rất có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lam sơn

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là tiếp sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko trúng là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

Xem thêm: biểu hiện nào sau đây chứng tỏ quốc gia phù nam có thương nghiệp phát triển

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.