chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 77,349

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- nhập kết cấu phân tử nên có một links song.

- 2 group thế links với nằm trong 1 cacbon của nối song nên không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 sở hữu 2 links song nhập phân tử. Mặt không giống, Ca links với nhị group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng links với nhị group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 sở hữu đồng phân hình học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của thích hợp hóa học sở hữu công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo nên hoá học tập là

A. số lượng links trong số những vẹn toàn tử nhập phân tử.

B. các loại links trong số những vẹn toàn tử nhập phân tử.

C. thứ tự động links trong số những vẹn toàn tử nhập phân tử.

D. bản hóa học links trong số những vẹn toàn tử nhập phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học này là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: độ dài đường tròn cung tròn

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm rất đầy đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau.

B. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu đặc thù không giống nhau.

C. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu kết cấu không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

D. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

Câu 5:

Chất này sau đấy là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của thích hợp hóa học sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: thế năng hấp dẫn là đại lượng

D. 5.