chất có phản ứng màu biure là

Câu hỏi:

24/08/2019 61,191

C. Protein.

Bạn đang xem: chất có phản ứng màu biure là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C.

Chỉ sở hữu protein sở hữu phản xạ màu sắc biure

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Xem thêm: dãy tỉ số bằng nhau

Câu 4:

Amin nào là sau đó là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 5:

Chất nào là sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 6:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Lúc giá buốt chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng vô cùng fake một trong những phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm sực đều độc. Số đánh giá và nhận định đích thị là:

A. 4

B. 3

C. 6

Xem thêm: i will come and see you

D. 5