cây công nghiệp lâu năm của nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 30-09-2022


Chia sẻ bởi: Phan Minh Cường


Cây công nghiệp nhiều năm của VN hầu hết là

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dừa, mía.

B

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dứa, lạc.

C

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dừa, trà.

D

cà phê, cao su thiên nhiên, hồ nước chi phí, điều, dung dịch lá.

Chủ đề liên quan

Các cây lâu năm thường niên ở VN hầu hết là

A

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dừa.

B

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, hồ nước chi phí, dung dịch lá.

C

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, cói, dâu tằm, dung dịch 1á.

D

mía, lạc, đậu tương, bông, đay, trà, dâu tàm, dung dịch lá.

Loại cây lâu năm được trồng hầu hết bên trên khu đất thân phụ dan và khu đất xám mất màu bên trên phù rơi cổ của VN là

Nguồn cung ứng thịt hầu hết bên trên thị ngôi trường VN lúc bấy giờ là kể từ chăn nuôi

Hai vùng cải tiến và phát triển nhất toàn nước về chăn nuôi heo và gia núm là

A

Đồng vì thế sông Hồng và Đông nam giới Sở.

B

Đông nam giới Sở và Đồng vì thế sông Cửu Long.

C

Đồng vì thế sông Hồng và Đồng vì thế sông Cửu Long.

D

Đồng vì thế sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.

Vùng này với con số đàn trâu lớn số 1 nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Vùng với con số đàn trườn thịt cải tiến và phát triển nhất ở VN là

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Chăn nuôi heo của VN triệu tập hầu hết ở những vùng

A

Trung du miền núi Bắc Sở, Đông Nam Sở.

B

Tây Nguyên, Đông Nam Sở.

C

Bắc Trung Sở, Duyên hải Nam Trung Sở.

D

Đồng vì thế sông Hồng, Đồng vì thế sông Cửu Long.

Dựa nhập Atlat trang 19, hãy cho thấy nhị vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm lớn số 1 ở VN là

A

Đông nam giới Sở và Trung du miền núi Bắc Sở.

B

Trung du miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên.

C

Đông nam giới Sở và Tây Nguyên.

D

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Sở.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, loại cây này tại đây không cần là trình độ hóa phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho thấy tỉnh này tại đây không có sản lượng thịt khá xuất chuồng tính bám theo đầu người bên trên 50kg/người?

Tỉ trọng độ quý hiếm phát triển cây lâu năm nhập tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển ngành trồng trọt của VN với Xu thế tăng do

A

có nhiều ĐK tiện nghi nhằm cải tiến và phát triển cây lâu năm.

B

mang lại hiệu suất cao tài chính cao.

C

Xem thêm: bài 2 trang 10 sgk toán 12

cây công nghiệp có công năng trong công việc bảo đảm môi trường xung quanh.

D

dân cư với truyền thống lâu đời phát triển.

Ý nào tại đây là khó khăn lớn nhất nhập việc phát triển cây công nghiệp nhiều năm ở nước tao hiện nay?

A

Thị trường dung nạp có nhiều biến động.

B

Thời tiết và khí hậu diễn biến thất thường.

C

Công nghiệp chế biến ko phát triển.

D

Diện tích các vùng chuyên nghiệp canh ko ổn định.

Khó khăn này tại đây tiếp tục cơ phiên bản được xử lý so với ngành chăn nuôi nước ta?

A

Dịch dịch hãi gia súc, gia núm rình rập đe dọa bên trên diện rộng lớn.

B

Giống gia súc, gia núm mang lại năng suất cao còn không nhiều.

C

Cơ sở đồ ăn mang lại chăn nuôi ko được đáp ứng.

D

Hiệu trái ngược chăn nuôi ko thiệt cao và không yên tâm.

Ngành chăn nuôi heo ở VN triệu tập ở những vùng

A

có ĐK nhiệt độ ổn định toan.

B

ven biển lớn với nghề đánh bắt cá cải tiến và phát triển.

C

trọng điểm thực phẩm và đông đúc dân.

Phát biểu này tại đây chính về ĐK chăn nuôi nước ta?

A

Các công ty về tương đương, thú hắn tiếp tục có không ít tiến thủ cỗ và cải tiến và phát triển rộng rãi.

B

Xu phía chăn nuôi nông trại theo như hình thức công nghiệp được cải tiến và phát triển.

C

Giá trị những thành phầm ko qua quýt giết mổ thịt rung rinh tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát triển nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Vùng Đồng vì thế sông Hồng và Đồng vì thế sông Cửu Long với ngành chăn nuôi cải tiến và phát triển là do

A

các tương đương gia súc khu vực có mức giá trị tài chính cao.

B

có mối cung cấp đồ ăn đa dạng và phong phú, thị ngôi trường dung nạp to lớn.

C

lực lượng làm việc đầy đủ, với tay nghề nhập chăn nuôi.

D

có nhiều ĐK bất ngờ tiện nghi mang lại chăn nuôi.

Xu phía nổi trội nhất của ngành chăn nuôi VN lúc bấy giờ là

A

ứng dụng tiến thủ cỗ khoa học tập và kinh nghiệm.

B

đang tiến thủ mạnh lên phát triển sản phẩm & hàng hóa.

C

tăng tỉ trọng thành phầm ko giết mổ thịt.

D

phát triển mạnh công ty về tương đương, thú hắn.

Phát biểu này tại đây không chính với ngành chăn nuôi của VN hiện tại nay?

A

Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát triển nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

B

Xu phía nổi trội là tiến thủ mạnh lên phát triển sản phẩm hoá.

C

Sản phẩm ko qua quýt giết mổ thịt rung rinh tỉ trọng ngày càng tốt.

D

Xem thêm: the distance was too far

Hiệu trái ngược chăn nuôi tiếp tục đạt được ở tầm mức chừng cao và ổn định toan.

Chăn nuôi trườn sữa ở VN lúc bấy giờ với Xu thế cải tiến và phát triển mạnh ở chống này sau đây?

Nguồn đồ ăn mang lại chăn nuôi gia súc rộng lớn ở trung du và miền núi VN hầu hết dựa vào