câu trần thuật là gì

Câu tường thuật giờ đồng hồ Anh là gì? Câu trần thuật là gì? Hẳn sẽ sở hữu rất nhiều chúng ta vướng mắc đâu là vấn đề khác lạ thân ái nhì khuôn câu này. Hãy nằm trong ILA dò thám hiểu cách sử dụng và cấu tạo của nhì dạng câu này nhằm ko lúng túng khi vận dụng nhé.

Câu tường thuật giờ đồng hồ Anh (declarative sentences) là dạng câu cực kỳ thông thườn. Quý khách hàng tiếp tục phát hiện khuôn câu này vô thật nhiều văn cảnh tiếp xúc. Còn câu trần thuật (reported speech) cũng là 1 trong trong mỗi cấu tạo ngữ pháp thịnh hành vô cả văn ghi chép và văn rằng. Bài ghi chép sau đây tiếp tục khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về sự việc khác lạ thân ái nhì khuôn câu.

Bạn đang xem: câu trần thuật là gì

Câu tường thuật giờ đồng hồ Anh (declarative sentences) là gì?

Câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh là gì

Câu tường thuật vô giờ đồng hồ Anh hoặc hay còn gọi là câu kể (declarative sentences/ statements) là dạng câu được dùng để làm hỗ trợ vấn đề hoặc nêu một thực sự, một chân lý. Câu tường thuật kết thúc giục vì chưng vệt chấm. Đây là loại câu thịnh hành nhất vô giờ đồng hồ Anh, cạnh bên thắc mắc, câu cảm thán và câu khẩu lệnh.

Câu tường thuật hoàn toàn có thể ở dạng câu đơn, câu ghép hoặc câu phức. Trong câu tường thuật luôn luôn sở hữu tối thiểu một mệnh đề bao hàm ngôi nhà ngữ và động kể từ. Dưới đấy là một số trong những công thức câu tường thuật vô giờ đồng hồ Anh nhưng mà các bạn sẽ hoặc gặp gỡ trong số khuôn câu.

Cấu trúcVí dụ
Subject + verbThe cats are meowing.
Subject + verb + object Katie waters the plants every day.
Subject + verb + complementEarth revolves in orbit around the sun in 365 days.
Subject + verb + adjunct My mother arrived yesterday.
Adjunct + subject + verb + object
Last month, we conducted a survey.

Câu tường thuật (declarative sentences) được sử dụng với tương đối nhiều mục tiêu không giống nhau như:

Cung cấp cho thông tin: Cathy is a big người yêu thích of Barbie dolls.

Thông báo một sự khiếu nại cụ thể: The premiere starts at 6 p.m.

Nêu một sự thật: Barack Obama was the 44th president of the United States.

Giải thích: There are eight parts of speech in the English language.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách ghi chép số trật tự vô giờ đồng hồ Anh và phân biệt với số đếm

Câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh (reported speech) là gì?

Câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh là gì

Câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh (reported speech) là cơ hội trình diễn lại tiếng rằng của những người không giống hoặc tiếng rằng của chủ yếu bản thân. Vậy câu trần thuật sở hữu bao nhiêu dạng? Câu trần thuật được phân trở thành 2 dạng chính: tiếng rằng thẳng (direct speech) và tiếng rằng loại gián tiếp (indirect speech).

• Lời rằng thẳng thuật lại đúng đắn những gì người rằng dùng.

Ví dụ: The cửa hàng assistant said, “I didn’t realise he was the wanted man.”

• Lời rằng loại gián tiếp thuật lại tiếng người rằng tuy nhiên sở hữu sự thay cho thay đổi về kể từ và dùng mệnh đề that sau động kể từ trần thuật.

Ví dụ: The cửa hàng assistant said (that) she hadn’t realised he had been the wanted man.

>>> Tìm hiểu thêm: 100 động kể từ bất quy tắc thông thường gặp gỡ và 30 danh kể từ bất quy tắc thông thườn nhất

Cấu trúc câu tường thuật

Một câu trần thuật tiếng rằng loại gián tiếp bao gồm 2 phần: mệnh đề dẫn tiếng trần thuật (reporting clause) và mệnh đề được trần thuật (reported clause). Câu trần thuật tiếp tục luôn luôn kết thúc giục vì chưng vệt chấm (.) mặc dù cho tiếng rằng thẳng hoàn toàn có thể là thắc mắc hoặc câu cảm thán.

Để ra mắt mệnh đề trần thuật, bạn phải dùng những động kể từ trần thuật (reporting verbs). Hai động kể từ được dùng thịnh hành là say và tell.

Subject + say(s)/ said (+that) + subject + verb
Subject + tell(s)/ told + object (+that) + subject + verb

Ví dụ:

They said (that) they were moving vĩ đại South Africa.

They told us (that) they were moving vĩ đại South Africa.

Một số động kể từ trần thuật không giống cũng khá được dùng vô tiếng rằng loại gián tiếp là: add, comment, explain, offer, state, admit, complain, hint, order, suggest, advise, confess, inform, point out, threaten, agree, confirm, insist, promise, warn, announce, continue, interrupt, protest, wonder, answer, repeat, ask, demand, note, reply, claim, enquire…

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ vô giờ đồng hồ Anh

Cách thực hiện câu tường thuật

Cách thực hiện

Để thực hiện những dạng bài bác tập luyện về câu trần thuật, bạn phải xác lập loại câu ở tiếng rằng thẳng. Tùy vào cụ thể từng loại câu ví dụ nhưng mà phương thức câu trần thuật tiếp tục không giống nhau.

1. Câu trần thuật câu kể (câu trần thuật)

Khi trần thuật dạng câu kể, bạn phải người sử dụng những động kể từ trần thuật và:

• Đổi những đại từ (đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tính kể từ sở hữu) nhằm phù phù hợp với ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chủ yếu.

DIRECT SPEECHINDIRECT SPEECH
Ihe/ she
mehim/ her
myhis/ her
minehis/ hers
wethey
usthem
ourtheir
ourstheirs
youI/ he/ she/ we/ they
youme/ him/ her/ us/ them
yourmy/ his/ her/ our/ their
yoursmine/ his/ her/ theirs

• Lùi thì

Khi mệnh đề ra mắt ở thì vượt lên khứ (Ví dụ: He said, They told…) thì chúng ta cần lùi thì. Cách lùi thì vô câu trần thuật sẽ tiến hành minh họa vô bảng sau đây.

DIRECT SPEECHINDIRECT SPEECH
Present Simple
She said, “I lượt thích chocolate.”
Past Simple
She said (that) she liked chocolate.
Present Continuous
They said, “We are living in Paris.”
Past Continuous
They said (that) they were living in Paris.
Present Perfect
“We haven’t seen them for ages,” Ashley said.
Past Perfect
Ashley said (that) they hadn’t seen them for ages.
Present Perfect Continuous
He said, “I have been playing football for two hours.”
Past Perfect Continuous
He said (that) he had been playing football for two hours.
Past Simple
I said, “I visited Thành Phố New York with my friends.”
Past Perfect
I said (that) I visited Thành Phố New York with my friends.
Past Continuous
“We were watching TV while they were washing the dishes,” they said.
Past Perfect Continuous
They said (that) they had been watching TV while they were washing the dishes.
Past Perfect
“They had finished the work when I arrived,” he said.
Past Perfect
He said (that) they had finished the work when he had arrived.
Past Perfect Continuous
She said, “I had been writing the report when he arrived.”
Past Perfect Continuous
She said (that) she had been writing the report when he arrived.
Future Simple
He said, “I will go back vĩ đại my hometown.”
Conditional (would + verb)
He said (that) he would go back vĩ đại his hometown.
Modal verbs
  • must (obligation)
  • can 
  • may (possibility)
  • may (permission)
  • will
  • shall
Modal verbs in reported speech
 • had to
 • could
 • might
 • could
 • would
 • should

Trong một số trong những tình huống, thì ở tiếng rằng thẳng vẫn được không thay đổi vô câu loại gián tiếp. Các tình huống ko lùi thì vô câu tường thuật:

Động kể từ vô mệnh đề chủ yếu ở thì hiện tại tại

Ví dụ: He says, “I compose the tuy nhiên.” – He says (that) he composes the tuy nhiên.

Lời rằng trực tiếp tục mô tả thực sự, thói thân quen ở hiện tại tại

Ví dụ: The teacher said, “The earth spins around the sun.” – The teacher said (that) the earth spins around the sun.

Lời rằng thẳng là câu ĐK không tồn tại thiệt hoặc mệnh đề giả thiết bám theo sau wish, would rather, would sooner, it’s time.

Ví dụ: They said, “It’s time we changed our plan.” – They said (that) it was time they changed their plan.

Đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

DIRECT SPEECHINDIRECT SPEECH
thisthat
thesethose
nowthen
herethere
tomorrowthe next/ following day
the day after tomorrowtwo days after
next weekthe week after; the following/ next week
two weeks agotwo weeks before
yesterdaythe day before/ the previous day
the day before yesterdaytwo days before
last weekthe week before; the previous week

>>> Tìm hiểu thêm: Top trăng tròn truyện giờ đồng hồ Anh cho tới bé nhỏ hoặc và chân thành và ý nghĩa nhất

2. Câu trần thuật dạng câu hỏi

Câu trần thuật dạng câu hỏi

Có 2 dạng thắc mắc là thắc mắc Yes-No và thắc mắc WH-question (câu căn vặn sở hữu kể từ nhằm hỏi). Tương ứng với từng dạng sẽ sở hữu công thức câu trần thuật dạng thắc mắc không giống nhau.

Câu trần thuật dạng Yes-No question

Subject + asked (+object) + if/ whether + subject + verb

Xem thêm: giải văn 10 chân trời sáng tạo

Ví dụ: “Do you speak English?” he said. – He asked má if/ whether I spoke English.

Câu trần thuật dạng Wh-question

Wh-question là thắc mắc được chính thức vì chưng những kể từ nhằm căn vặn who, what, where… Khi trần thuật thắc mắc dạng Wh-question, chúng ta cần thay đổi trật tự động vô thắc mắc trở thành câu tường thuật (S + V).

Subject + asked (+ object) + wh-word (how, what, where…) + subject + verb

Ví dụ: The tourist said, “When is the next bus vĩ đại the thành phố centre?” – The tourist asked when the next bus vĩ đại the thành phố centre was.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách bịa thắc mắc Wh vô giờ đồng hồ Anh và một số trong những khuôn thắc mắc thông dụng

3. Câu trần thuật khẩu lệnh, yêu thương cầu

mệnh mệnh lệnh, yêu thương cầu

Để thực hiện câu trần thuật dạng khẩu lệnh hoặc đòi hỏi, bạn phải người sử dụng cấu tạo với động kể từ nguyên vẹn khuôn sở hữu vĩ đại (to-infinitive).

Subject + asked/ told + object (+ not) + to-infinitive

Ví dụ:

“Drink more water every day,” the doctor said vĩ đại him. – The doctor told him vĩ đại drink more water every day.

“Please don’t open the windows,” Ann said vĩ đại Dave. – Ann asked Dave not vĩ đại open the windows.

4. Các dạng câu trần thuật khác

Lời đề xuất, lời hứa hẹn, tiếng chào hoặc câu cảm thán cũng hoàn toàn có thể được thuật lại vì chưng những động kể từ trần thuật không giống nhau.

Lời đề nghị: He said, “I will drive you home page.” – He offered/ recommended vĩ đại drive má home page.

Lời mời: She said, “Join us tonight!” – She invited you vĩ đại join them that night.

Lời van lỗi: “I’m sorry, I broke your watch.” – Ben apologized vĩ đại má for breaking my watch.

Lời cảm ơn: “Thank you for giving us such a nice gift.” – We thanked them for giving us such a nice gift.

Lời khuyên: “If I were you, I would take that floral bag.” – She advised Laura vĩ đại take that floral bag.

Lời khen: “What a gorgeous villa!” – She exclaimed (that) it was a gorgeous villa.

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ vô giờ đồng hồ Anh bạn phải tóm vững

Bài tập luyện về câu tường thuật

Bài tập luyện về câu tường thuật

Exercise. Complete the sentences in reported speech.

1. “I forgot vĩ đại bring my passport,” he said vĩ đại má.
→ He told má __________________________

2. “I don’t speak Arabic,” she said.
→ She said __________________________

3. “Contact the new neighbour now,” they said.
→ They asked má __________________________

4. “We didn’t pass by the cinema last week,” he said.
→ He said __________________________

5. “Don’t try this at home page,” the stuntman told the audience.
→ The stuntman advised the audience __________________________

6. “I’ll send you a postcard the day after tomorrow,” she said vĩ đại má.
→ She told má __________________________

7. ‘Would you lượt thích má vĩ đại help you?’ Sarah said vĩ đại the old woman.
→ Sarah offered __________________________

8. “I may have dinner with my sister”, said her mother.
→ Her mother said __________________________

9. “Are you going vĩ đại Switzerland for the conference?” I said.
→ I asked them __________________________

10. “Why were you sánh late?” Peter said vĩ đại Nathan.
→ Peter asked Nathan __________________________

Key

1. He told má (that) he had forgotten vĩ đại bring his passport.

2. She said (that) she didn’t speak Arabic.

3. They asked má vĩ đại liên hệ the new neighbour then.

4. He said (that) they hadn’t passed by the cinema the week before/ the previous week.

5. The stuntman advised the audience not vĩ đại try that/it at home page.

6. She told má (that) she would send má a postcard two days after.

7. Sarah offered vĩ đại help the old woman.

8. Her mother said (that) she might have dinner with her sister.

9. I asked them if/ whether they were going vĩ đại Switzerland for the conference.

Xem thêm: trạng thái dừng của nguyên tử là

10. Peter asked Nathan why he had been sánh late.

Trên đấy là lý thuyết câu trần thuật và những dạng câu trần thuật cơ phiên bản các bạn sẽ thông thường xuyên gặp gỡ cần. Nắm vững vàng cơ hội thay đổi câu tường thuật giờ đồng hồ Anh (declarative sentences) lịch sự câu trần thuật (reported speech) cũng chính là bước nền tảng khiến cho bạn chuyển đổi những khuôn câu không giống lịch sự câu trần thuật. Quý khách hàng hãy ghi ghi nhớ cơ hội lùi thì vô câu trần thuật và sự thay cho thay đổi về những trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở nhằm thực hiện bài bác tập luyện đúng đắn.

>>> Tìm hiểu thêm: Cung hoàng đạo nào là học tập đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh nhất?