cách vẽ biểu đồ miền

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ miền

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật miền còn được gọi là biểu vật diện. Loại biểu vật này thể hiện tại được cả tổ chức cơ cấu và hành động cải tiến và phát triển của những đối tượng người sử dụng. Toàn cỗ biểu vật là 1 trong hình chữ nhật (hoặc hình vuông), vô này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu vật miền: hầu hết năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu vật miền thông thường gặp gỡ : Biểu vật miền ông chồng tiếp nối đuôi nhau, miền ông chồng kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu vật miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác toan tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phải chăng độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) cần cơ hội đều nhau (0, 10, trăng tròn,... 100 hoặc 0, trăng tròn, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm ở đầu cuối đó là trục tung hai bên.

- Trường hợp ý bạn dạng vật bao gồm nhiều miền ông chồng lên nhau, tớ vẽ tuần tự động từng miền theo đòi trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết chú ý sao mang lại ý nghĩa nhất mặt khác cũng cần tính cho tới tính trực quan lại và tính mĩ thuật của biểu vật.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện tại đơn vị chức năng của biểu vật, chiều rộng lớn của biểu vật thông thường thể hiện tại thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân thích của miền (không kiểu như cơ hội ghi như biểu vật đường).

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu vật.

* Lưu ý :

- Biểu vật miền vẽ theo đòi độ quý hiếm vô cùng thể hiện tại hành động, nên dựng nhì trục - một trục thể tiến bộ lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này rất rất ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng chuẩn.

- Trường hợp ý đòi hỏi thể hiện tại tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,... cần được xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu vật miền

- Nhận xét công cộng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, Đánh Giá Xu thế công cộng của số liệu.

- Nhận xét sản phẩm ngang trước: Theo thời hạn nguyên tố a tăng hoặc tách, tăng tách ra làm sao, tăng tách bao nhiêu? Sau cơ cho tới nguyên tố b tăng hoặc tách,… nguyên tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét sản phẩm dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, phụ vương và đem thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu vật miền

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu hụt số 0 ở gốc tọa chừng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu hụt đơn vị chức năng.

+ Viết chú thích vô biểu vật, ko lấp ăm ắp hình chữ nhật.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu vật hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập dượt minh họa về biểu vật miền

Bài tập dượt 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật quí thống nhất nhằm thể hiện tại sự chuyển dời tổ chức cơ cấu diện tích S lúa phân theo đòi mùa vụ ở việt nam, tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, diện tích S lúa phân theo đòi mùa vụ ở việt nam đem sự chuyển dời.

- Năm năm 2016, lúa sầm uất xuân cướp tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu sầm uất (36,0%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa đem sự thay cho đổi:

+ Lúa sầm uất xuân tách nhẹ nhàng (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm thời (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu sầm uất tăng liên tiếp qua chuyện trong thời điểm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa tách liên tiếp qua chuyện trong thời điểm và tách 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu sầm uất tăng là vì việc tăng cường rạm canh, tăng vụ và có khá nhiều kiểu như mới mẻ đi vào demo nghiệm mang lại năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa sầm uất xuân tách là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa color không giống mang lại năng suất cao hơn), tác động của những nguyên tố bất ngờ (nguồn nước, những nguyên tố nhiệt độ,…).

Bài tập dượt 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

Xem thêm: thao tác nào sau đây không phải là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

a) Vẽ biểu vật quí thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu lượng vận gửi phân theo đòi loại sản phẩm & hàng hóa ở việt nam, tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu vật đang được vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại sản phẩm = Khối lượng loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận gửi phân theo đòi loại sản phẩm hoá đem sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu; tách tỉ trọng sản phẩm nhập vào.

+ Tỉ trọng sản phẩm xuất khẩu tăng nhẹ nhàng (0,3%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng sản phẩm nhập vào tách liên tiếp qua chuyện trong thời điểm và tách 3,8%.

+ Tỉ trọng sản phẩm trong nước tăng nhẹ nhàng (3,5%) tuy nhiên tạm thời (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận gửi phân theo đòi loại sản phẩm & hàng hóa đều tăng thêm liên tục: sản phẩm xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, sản phẩm nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và sản phẩm trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là sản phẩm xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là sản phẩm nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát hành nội địa cải tiến và phát triển và quyết sách tăng cường xuất khẩu nên tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn cướp tỉ trọng lớn số 1 nhưng tại lượng sản phẩm nhập vào tăng chậm rì rì rộng lớn đối với nhì loại sản phẩm bên trên nền tỉ trọng tách ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn sản phẩm nhập vào, dữ thế chủ động phát hành những sản phẩm nội địa và tăng cường xuất khẩu, hội nhập nền kinh bại liệt điểm và bên trên toàn cầu.

Bài tập dượt 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật quí thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh phân theo đòi trở nên thị và vùng quê ở việt nam, tiến độ 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- kề dụng công thức, tớ tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê đem sự thay cho thay đổi theo đòi trong thời điểm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê đem sự gửi dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê tách liên tiếp và giảm sút 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư việt nam tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh việt nam rộng lớn, số người vô giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên cư vô những điểm trở nên thị dò la việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như Hà Nội Thủ Đô, TP. Xì Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn nữa dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê tách là vì dân vùng quê tăng chậm rì rì rộng lớn dân trở nên thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch chuyển vô trở nên thị.

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã đem tiếng giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu tạo đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.