cách vẽ biểu đồ đường

Bài luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí với giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu đồ vật đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu đang được xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm xây đắp hệ tọa phỏng.

- Xác tấp tểnh tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý và phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích và hợp lý và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất đó là trục tung (không với khoảng cách như biểu đồ vật cột).

- Nối những điểm vì như thế những đoạn trực tiếp (nên hoàn thành xong từng đàng nhằm mục tiêu rời nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những đàng vượt lên trên ngay gần nhau thì ko nhất thiết cần ghi).

- Viết đơn vị chức năng nhập trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ vật.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu đồ vật.

- Không người sử dụng cộng đồng một kí hiệu mang đến nhiều đối tượng người tiêu dùng được thể hiện nay bên trên biểu đồ vật.

2. Cách phán xét biểu đồ vật đường

* Trường thích hợp thể hiện nay một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối với nhập bảng số liệu.

- Xem đàng trình diễn tăng trưởng (tăng) với liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy quy trình tiến độ nào là tăng thời gian nhanh, quy trình tiến độ nào là tăng lờ lững.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải mang đến đối tượng người tiêu dùng, lý giải trong thời hạn ko liên tiếp.

* Trường thích hợp cột với hai tuyến phố trở lên

- Nhận xét từng đàng một tương tự bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: đàng a trước, rồi cho tới đàng b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), mò mẫm từng tương tác trong những đàng trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm 2016 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay sự cải tiến và phát triển của một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí với giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở việt nam với sự thay cho thay đổi theo gót thời hạn.

+ Cây điều với diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và với Xu thế hạn chế (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm thời.

+ Cây cao su đặc tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây cafe với diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua quýt trong thời hạn và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc phỏng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng sớm nhất (139,9%), tiếp cho tới là cây cafe (120,1%) và cây điều hạn chế (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, hạn chế tạm thời của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của việc tạm thời thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát hành, không ngừng mở rộng diện tích S cây xanh và ngược lại. Bên cạnh đó còn tự một vài nguyên tố bất ngờ (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố tài chính (cơ sở chế thay đổi, bảo vệ, vận gửi,…).

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo gót đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc cải tiến và phát triển của tổng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu người của việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm vừa qua / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lộc thực

Bình quân hoa màu theo gót đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu người đều phải có Xu thế tăng liên tiếp qua quýt trong thời hạn.

- Sản lượng hoa màu với vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo gót đầu người (182,9%) và dân sinh với vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh là vì sự cải tiến và phát triển của cơ giới hóa nhập nông nghiệp, việc tăng cường rạm canh, tăng vụ nhập sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh bảo đảm an toàn thực vật, như thể lúa với rất chất lượng,… sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh đã từng mang đến trung bình hoa màu tăng theo gót.

- Dân số tăng tự qui tế bào dân sinh ở việt nam rộng lớn, tỉ lệ thành phần tăng thêm bất ngờ vẫn ở tầm mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc chống Khu vực Đông Nam Á, quy trình tiến độ 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải vì sao nước ta với vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc với vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- nước ta với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (173,4%).

- Thái Lan với vận tốc tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhì (151,5%).

- Bru-nây với vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia với vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc với vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ với quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về bất ngờ, tài chính - xã hội không giống nhau.

- nước ta và Thái Lan là nhì vương quốc với vận tốc phát triển khá thời gian nhanh, kiên cố tự những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với rất nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cải tiến và phát triển nhằm cải tiến và phát triển tài chính - xã hội,…

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật thể hiện nay vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quy trình tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải có Xu thế tăng tuy nhiên với sự không giống nhau.

- GDP/người của nước ta với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái hạn chế và hạn chế 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc nhập chống Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa non sông. Hội nhập tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- nước ta với vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích đắn của Nhà nước; tiến hành phương châm nhiều phương hóa, phong phú hóa và những thành phầm của nước ta xâm nhập nhập nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường mặt hàng không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay sự cải tiến và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt phái mạnh phân theo gót phương tiện đi lại cho tới, quy trình tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cải tiến và phát triển của số lượt khách hàng cho tới nước ta. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài luyện vẽ biểu đồ vật đàng Địa Lí với giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: đáp án sách toán lớp 5

Qua biểu đồ vật, tao thấy:

- Khác phượt quốc tế cho tới việt nam vì như thế những loại phương tiện đi lại với sự thay cho thay đổi qua quýt trong thời hạn.

+ Khách cho tới vì như thế đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm thời.

+ Khách cho tới vì như thế đàng mặt hàng ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vì như thế đàng thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm thời.

- Khách cho tới vì như thế đàng mặt hàng ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cuối là đàng thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách phượt cho tới vì như thế đàng thủy tăng sớm nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và đàng mặt hàng ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối liên hệ liên minh với rất nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi việt nam với nền chủ yếu trị ổn định tấp tểnh và khoáng sản phượt phong phú nên lôi cuốn được không ít khách hàng phượt quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi ngờ ngày càng tốt -> Đường mặt hàng ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận gửi khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong thời hạn mới gần đây tăng thời gian nhanh là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của việt nam quy trình tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của việt nam. Giải thích?

Bài luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng kêu ca, dầu thô, năng lượng điện của việt nam thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một vài thành phầm tích điện ở việt nam. Giải mến vì như thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật tương thích nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vì như thế sông Hồng, quy trình tiến độ 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu đồ vật đang được vẽ. Giải mến vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vì như thế sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch men xuất khẩu

Kim gạch men nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của việt nam nhập quy trình tiến độ 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cafe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của việt nam, quy trình tiến độ 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của việt nam. Giải mến vì sao sản lượng cafe xuất khẩu việt nam trong thời hạn mới gần đây tăng đặc biệt nhanh?

Bài luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lộc thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo gót đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo gót đầu đứa ở việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu đồ vật đang được vẽ. Giải mến vì sao trung bình hoa màu theo gót đầu đứa ở việt nam càng ngày càng tăng lên?

Bài luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vì như thế sông Cửu Long, quy trình tiến độ 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vì như thế sông Cửu Long. Giải thích?

Bài luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm 2016 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc, quy trình tiến độ 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc. Giải thích?

Bài luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một vài thành phầm công nghiệp việt nam, quy trình tiến độ 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lộc thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau xanh đậu, cây ăn trái khoáy, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu đồ vật mến thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở việt nam. Giải mến vì sao diện tích S cây lâu năm trong thời hạn mới gần đây ở việt nam tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện kĩ năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Bài luyện vẽ biểu đồ vật cột Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu đồ vật tròn trặn Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu đồ vật miền Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện vẽ biểu đồ vật phối hợp Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài luyện phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí với câu nói. giải
 • Bài luyện về Atlat Địa lí nước ta với giải chi tiết

Đã với câu nói. giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo gót cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.