cách tính giá trị biểu thức

Như thế nào là là cách tính giá trị biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tao rất cần được cảnh báo những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân mò mẫm làm rõ rộng lớn về cách tính giá trị biểu thức trong số tình huống ví dụ, bên cạnh đó thích nghi với một số trong những dạng bài bác tập luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: cách tính giá trị biểu thức

Như tất cả chúng ta đang được biết, biểu thức đó là sự phối kết hợp trong số những chữ, số vày những quy tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những quy tắc tính cơ phiên bản, thổi lên lũy quá không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải hoàn toàn có thể triển khai bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội giản dị thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập nên áp dụng linh động, phối kết hợp trong số những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia cơ phiên bản nhằm đo lường và tính toán đi ra độ quý hiếm sau cuối của biểu thức được mang đến. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong cách tính giá trị biểu thức, tao phải ghi nhận áp dụng linh động trong số những quy tắc tính cơ phiên bản sao mang đến tìm kiếm ra thành quả đúng chuẩn nhất. Trong khi, Khi giải những quy tắc toán, học viên cũng rất cần được ghi lưu giữ một số trong những cảnh báo, quy tắc yêu cầu nhằm vận dụng vô lời nói giải. 

Những cách tính giá trị biểu thức tuy nhiên tất cả chúng ta thông thường gặp gỡ bại là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, hoặc quy tắc nhân và quy tắc phân chia, tao tiếp tục triển khai quy tắc tính kể từ trái ngược sang trọng nên.
 • Nếu một biểu thức với tương đối đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức với lốt ngoặc đơn, tao nên triển khai những quy tắc tính vô lốt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi triển khai quy tắc tính nằm trong, học viên cần thiết cảnh báo một số trong những điều sau đây:
 • Nên group những số hạng với vô biểu thức sao mang đến trở thành group với tổng là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc thù phú hoán: Khi thay đổi vị trí của những số hạng vô một tổng thì thành quả của tổng vẫn bất biến.
 • Luôn ghi lưu giữ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa với đáp án

Bài tập luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập luyện 2: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập luyện 4: Tìm hắn, biết:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247
 2. b) hắn : 3 = 190 – 90
 3. c) hắn – 8357 = 3829 x 2
 4. d) hắn x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) hắn : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) hắn – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập luyện 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: diện tích hình thoi là

Mỗi ngày cửa hàng bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập luyện 6: Tú với 76 viên bi. Số bi của An cấp 5 thứ tự số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập luyện 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng với vô mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô mặt hàng số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân mật 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô mặt hàng số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của mặt hàng số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập luyện 8: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng với vô mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô mặt hàng số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập luyện 9: Phát biểu nào là bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những quy tắc tính cơ phiên bản không chỉ có bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức với tương đối đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao triển khai quy tắc tính kể từ trái ngược sang trọng nên.
 3. Nếu một biểu thức với tương đối đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân chia, tao vận dụng quy tắc: Nhân – phân chia trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức với lốt ngoặc đơn, tao triển khai những quy tắc tính vô lốt ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập luyện 10: Giá trị của hắn vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính láo lếu số và bài bác tập luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính tầm nằm trong và những câu hỏi tầm nằm trong cơ phiên bản và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, lưu giữ thời gian nhanh, lưu giữ lâu, giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những cách tính giá trị biểu thức, tương tự thích nghi với một số trong những dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được thành quả cao vô môn Toán.

Xem thêm: công thức cos sin tan cot