cách sám hối tại nhà

HT. Thích Tịnh Từ

Phép sám ăn năn giản dị của Đại Bi Thần Chú tuy nhiên Shop chúng tôi phương tiện đi lại biên soạn rời khỏi chung quý khách dễ dàng lưu giữ, dễ dàng thực tập luyện. Pháp sám ăn năn cần thiết là nơi thành ý, ân hận sửa thay đổi phạm tội.

Bạn đang xem: cách sám hối tại nhà

Phép sám ăn năn giản dị của Đại Bi Thần Chú tuy nhiên Shop chúng tôi phương tiện đi lại biên soạn rời khỏi chung quý khách dễ dàng lưu giữ, dễ dàng thực tập luyện. Pháp sám ăn năn cần thiết là nơi thành ý, ân hận sửa thay đổi phạm tội. (nếu biết được).

1. Công dụng:

Bất cứ ai đem bị bệnh, đem thói xấu xa, đem kết quả xấu xa vì thế ác Nghiệp gây ra (trong đời này hoặc đời trước) như bệnh tật bác bỏ sĩ khoanh tay, dung dịch thang ko thể trị liệu, bệnh dịch húp rượu, nghiện ngập, bệnh dịch bài bạc giã gia bại sản, bệnh dịch tham lam dục, nước ngoài tình; bệnh dịch giá phẫn uất, bệnh dịch ác khẩu, ưa gây sự, mạ lỵ, chửi mắng nặng nề câu nói. người; bệnh dịch gian sảo lừa gạt… đều rất có thể thực tập luyện phép tắc sám ăn năn nhằm kể từ vứt và bài trừ từng tật xấu xa tệ, khiến cho thống khổ mang lại bạn dạng thân ái, mái ấm gia đình đời này, và đời sau.

2. Nghi thức vái sám hối:

Chọn giờ yên ổn tĩnh trong thời gian ngày, rất tốt là kể từ 4-7 sáng sủa (hoặc tùy thời hạn mang lại phép). Trước Lúc triển khai cần thiết tắm cọ thật sạch, thay cho áo quần. Kế cho tới thắp 3 cây mùi hương, gõ 3 giờ đồng hồ chuông (nếu có), quỳ gối thưa câu nói. trị nguyện:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Đọc câu nói. nguyện: Đệ tử con cái thương hiệu là…..Pháp danh…… tuổi…..sinh ngày….. tháng….năm…..Hôm ni đối trước bàn thờ cúng Phật và tổ tiên, con cái van lơn thành ý cử hành phép tắc Sám Hối, nguyện cầu những nghiệp xấu xa của con cái đang được tạo ra từ khá nhiều kiếp trước cho tới ni được xài trừ, tâm lành lặn thường ngày tăng to lớn, từng điều tốt đẹp mắt, mái ấm gia đình hạnh phúc…. Cúi van lơn chục phương Chư Phật, Chư Bồ Tát kể từ bi gia hộ.

(nguyện kết thúc cắm mùi hương và chính thức lạy)

Pháp sám ăn năn cần thiết là nơi thành ý, ân hận sửa thay đổi phạm tội.

Pháp sám ăn năn cần thiết là nơi thành ý, ân hận sửa thay đổi phạm tội.

Đệ tử con cái thương hiệu là….Pháp danh…. Từ trước đến giờ vì thế vì thế phụ thân nghiệp tham lam sảnh si kể từ thân ái mồm ý đột biến rời khỏi, thời điểm hôm nay đồ đệ chí trở thành van lơn sám ăn năn. (phải gọi câu này trước lúc xướng lên từng thương hiệu Phật bên dưới đây)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật. (10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.(10 lạy)

– Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. (8 lạy)

Lạy đầy đủ 108 vái quỳ xuống gọi câu nói. hồi phía và trị nguyện:

Sám ăn năn pháp thâm nám diệu

Tạo công đức vô biên

Xem thêm: tiếng việt 2 kết nối tri thức

Đệ tử van lơn hồi hướng

Cho bọn chúng sinh từng miền

Pháp môn van lơn nguyện học

Ân nghĩa van lơn nguyện đền

Phiền óc van lơn nguyện đoạn

Quả Phật van lơn triệu chứng nên.

Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng những phước huệ

Viên trở thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham lam dục

Bao nhiêu nghiệp sảnh si

Bao nhiêu nghiệp thân ái khẩu ý

Đều khử sạch sẽ ko còn

Quyến nằm trong đồng an lạc

Oan gia về niết bàn

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Đồng đầy đủ trở thành bụt đạo.

Mỗi ngày Sám Hối một lượt, trong khoảng 3 mon bị bệnh tiếp tục thuyên hạn chế, hoặc cầu điều gì rồi cũng sẽ tiến hành như mong muốn nguyện (trừ cùn nguyện).

Nếu sức mạnh yếu hèn tầm thường, hoặc ko đầy đủ thì giờ nhằm lễ vái đầy đủ 108 vái một lượt, thì một ngày rất có thể thực tập luyện nhì lượt, từng lượt rất có thể vái 54 vái chứ không 108 vái. Nghĩa là mỗi lúc niệm một thương hiệu Phật hoặc Bồ Tát tớ rất có thể vái 5 vái chứ không là 10 vái.

Xem thêm: bài 2 trang 10 sgk toán 12

Nếu tuổi tác rộng lớn, thân ái thể kiệt mức độ ko thể vái được, rất có thể ngồi bên trên ghế chấp tay và thành ý tuy nhiên gọi câu nói. Sám Hối cũng có thể có ứng dụng.

Pháp Sám Hối cần thiết là nơi trở thành Tâm, ân hận sửa thay đổi phạm tội (nếu biết được).

Nguyện cầu mang lại toàn bộ ai gọi được bài xích này sẽ tiến hành nhiều quyền lợi và 1 thời đồng đầy đủ trở thành Phật Đạo!