cách chia %

Hôm ni, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư nhằm những bậc cha mẹ và những bé bỏng xem thêm.

Trong lịch trình học tập lớp 3, phép phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư là 1 trong những bài học kinh nghiệm vô nằm trong cần thiết. Chính vậy nên, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

1. Phép phân chia hết 

1.1. Phép phân chia không còn là gì?

Bạn đang xem: cách chia %

Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia sở hữu số dư vì thế 0

Ví dụ 1:

        

Giải thích:

8 : 2 = 4; ghi chép 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; ghi chép 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép tắc phân chia không còn sở hữu thương là 43

Ví dụ 2:

Giải thích:

4: 3 được 1; ghi chép 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; ghi chép 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0 

Ta phát biểu 42 : 3 là phép tắc phân chia không còn sở hữu thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan tiền về phép tắc phân chia hết 

Ví dụ về phép tắc phân chia hết

2. Phép phân chia sở hữu dư

2.1. Nhận biết phép tắc phân chia sở hữu dư 

Phép phân chia sở hữu dư là phép tắc phân chia sở hữu 0 < số dư < số chia

Ví dụ: 

Phép phân chia 19 : 6 là phép tắc phân chia sở hữu dư nếu như sở hữu 0 < số dư < 6

Ta nói: 19 : 6 là phép tắc phân chia sở hữu dư, sở hữu thương là 3, số dư là 1 trong.

2.2. Ví dụ trực quan tiền về phép tắc phân chia sở hữu dư

Ví dụ về phép tắc phân chia sở hữu dư 

2.3. Phân biệt phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

So sánh phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

3. Bài tập dượt áp dụng phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6 

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 4 = 156 

b) hắn x 5 = 130

c) hắn x 3 = 87

d) hắn x 7 = 245

Bài 4: Mẹ sở hữu 96kg gạo cần thiết phân chia vô 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng nề từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều cả hai bên một vài ngô vô 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau Lúc phân chia bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, ban sơ số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a) 

y x 4 = 156 

y = 156 : 4

Xem thêm: một dặm là bao nhiêu mét

y = 39

b) 

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c) 

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng nề số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà tiếp tục phân chia vô 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô ban sơ bà sở hữu là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài tập dượt thực hành thực tế phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 5 = 115 

b) hắn x 3 = 48

c) hắn x 2 = 232

d) hắn x 9 = 504

Bài 4: Người tao chia đều cả hai bên 280 lít xăng vô 8 thùng, chất vấn từng thùng chứa chấp từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây tương đối dài 360cm, An hạn chế đều trở thành 6 đoạn đều nhau. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2: 

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3: 

a) hắn = 23

b) hắn = 16

c) hắn = 116

d) hắn = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5: 60cm

Để hùn con cái học tập tốt phép phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư, ngoài những việc luyện bài bác tập dượt, những bậc cha mẹ hoàn toàn có thể xem thêm những bài bác giảng thú vị bên trên Vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: sin bình nhân cos bình