các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2021 42,420

A. triệu tập ở miền núi. 

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp nước ta hiện nay

B. phân phụ thân không được đều. 

Đáp án chủ yếu xác

D. có cơ cấu tổ chức ngành tiến bộ. 

Chọn B

Các trung tâm công nghiệp ở việt nam lúc này phân bổ không được đều, triệu tập tối đa ở ĐBSH và vùng phụ cận, Nam Sở tạo hình một dải công nghiệp và Duyên hải miền Trung sở hữu một số trong những trung tâm công nghiêp. Còn Tây Bắc, Tây Nguyên công nghiệp tầm thường cải tiến và phát triển nên chưa xuất hiện những trung tâm công nghiệp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước tớ trực thuộc vùng nội chí tuyến nên có

A. mưa nhiều, nhiệt độ rộng lớn. 

B. đa dạng những loại tài nguyên.

C. cân đối sự phản xạ dương.

D. khí hậu phân trở nên nhì mùa. 

Câu 2:

Ý nghĩa đa phần của việc cải tiến và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A. giới hạn suy hạn chế mối cung cấp lợi, dẫn đến nguyên vật liệu chế biến

B. thêm phần di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính, tôn tạo môi trường

C. tạo nên nhiều sản phẩm & hàng hóa, thay cho thay đổi tài chính vùng quê ven biển

D. đẩy mạnh những ưu thế bất ngờ, xử lý tăng việc làm

Câu 3:

Ý nghĩa đa phần của những cảng nước thâm thúy ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. thêm phần nhập việc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành.

B. xúc tiến di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực tài chính.

Xem thêm: we should participate in the movements

C. tạo nên việc thực hiện, thay cho thay đổi diện mạo vùng ven bờ biển.

D. tăng vận fake, nền móng tạo nên quần thể công nghiệp.

Câu 4:

Nhận quyết định này tại đây không đúng với khoáng sản phượt của nước ta?

A. Cơ sở quan trọng tạo đi ra sự hấp dẫn du lịch. 

B. Phong phú đa dạng với nhiều di sản thế giới.

C. Chỉ tập trung  vùng ven biển  các đảo lớn.

D. Yếu tố  bản để hình thành các điểm du lịch. 

Câu 5:

Cho biểu vật dụng vê một số trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm của việt nam năm 2010 và 2018

(Số liệu theo gót Niêm giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu vật dụng thể hiện tại nội dung này sau đây?

A. Quy tế bào sản lượng một số trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

B. Thay thay đổi cơ cấu tổ chức một số trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

C. Giá trị sản lượng một số trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

D. Tốc phỏng phát triển một số trong những cây lâu năm nhiều năm nước ta

Câu 6:

Nơi này tại đây tiện lợi nhằm nuôi thủy sản nước lợ?

A. Sông suối.

B. Ô trũng ở đồng vị.

C. Kênh rạch.

Xem thêm: lịch sử 12 bài 21

D. Đầm đập phá.