c2h2 agno3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép và thăng bằng phương trình phản xạ C2H2 ứng dụng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Bạn đang xem: c2h2 agno3

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng khi mang đến C2H2 ứng dụng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện tượng lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh rời khỏi đem links song nhập phân tử nên hoàn toàn có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt phỏng, xúc tác Niken

Lưu ý: Hình như khi mang đến C2H2 ứng dụng với H2 ở ĐK nhiệt độ phỏng hóa học xúc tác không giống nhau mang đến thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt phỏng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 phỏng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen hoàn toàn có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo ra trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt phỏng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, vậy nên khi thắp, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ au nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) ứng dụng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Xem thêm: bảng đơn vị gam

Câu 3. Để nhận ra 2 khí mất mặt nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng không liên quan gì đến nhau tớ dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, tan chất lượng nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko màu sắc, mùi hương hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc điểm chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp tân tiến nhằm pha chế axetilen lúc bấy giờ là

A. nhiệt độ phân etilen ở nhiệt độ phỏng cao.

B. nhiệt độ phân benzen ở nhiệt độ phỏng cao.

C. nhiệt độ phân can xi cacbua ở nhiệt độ phỏng cao.

D. nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ phỏng cao.

Câu 8. Khi thắp khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo ra trở thành bám theo tỉ trọng là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, khi mang đến C2H2 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng làm nhận ra axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu chung những ghi chép và thăng bằng chính phương trình phản xạ.

Xem thêm: c03 là tổ hợp môn gì