biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 49,719

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây tương đối dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chạc tăng dần dần theo đuổi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong tầm thời hạn 0,01 (s). Ống chạc với thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chạc là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chạc phẳng phiu với diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chạc được bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều phải có vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn chạc và có tính rộng lớn vì thế 2,4.10-3 (T). Người tao mang đến kể từ ngôi trường rời thường xuyên cho tới 0 trong tầm thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: soạn sử 9 bài 1

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chạc với thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện ống chạc tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong tầm thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện nay nhập ống trong tầm thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ nhập kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì thế 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là một góc 300, sự cân đối v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân thiện nhị đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật chừng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đuổi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: bài thực hành 4 địa 11

D. W=18π.107B2