biến thái là sự thay đổi

Câu hỏi:

03/08/2019 41,998

A. Sự thay cho thay đổi đột ngột về sắc thái,  cấu tạo nên và kể từ từ về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

Bạn đang xem: biến thái là sự thay đổi

B. Sự thay cho đổi từ kể từ về sắc thái,  cấu tạo nên và đột ngột về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

C. Sự thay cho đổi đột ngột về sắc thái,  cấu tạo nên và tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

Đáp án chủ yếu xác

D. Sự thay cho đổi từ kể từ về sắc thái,  cấu tạo nên và về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có từng nào loại phát triển và cách tân và phát triển qua quýt đổi thay thái trả toàn?

A. 3        

B. 5        

C. 6         

D. 7

Câu 2:

Kiểu cách tân và phát triển của động vật hoang dã qua quýt đổi thay thái trọn vẹn là loại cách tân và phát triển mà còn phải non có?

A. Đặc điểm sắc thái sinh lý cực kỳ không giống với con cái trưởng thành

B. Đặc điểm sắc thái cấu tạo nên tương tự động với con cái cứng cáp,  nhưng không giống về sinh lý

C. Đặc điểm sắc thái cấu tạo nên và tâm sinh lý tương tự động với con cái trưởng thành

D. Đặc điểm sắc thái cấu tạo nên và tâm sinh lý tương tự với con cái trưởng thành

Xem thêm: fe(no3)2

Câu 3:

Cho những loại sau:

(1) Cá chép

(2) Gà

(3) Ruồi

(4) Tôm

(5) Khi

(6) Bọ ngựa

(7) Cào Cào

(8) Ếch

(9) Cua

(10) Muỗi

Những loại phát triển và cách tân và phát triển qua quýt đổi thay thái ko trọn vẹn là

A. (1), (4), (6), (9) và (10)

B. (1), (4), (7), (9) và (10)

C. (1), (3), (6), (9) và (10)

D. (4), (6), (7), (9) và (10)

Câu 4:

Sinh trưởng của khung người động vật hoang dã là quy trình tăng độ cao thấp của?

A. Các hệ ban ngành nhập cơ thể

B. Cơ thể tự tăng độ cao thấp và con số tế bào

C. Các tế bào nhập cơ thể

D. Các ban ngành nhập cơ thể

Câu 5:

Sinh trưởng và cách tân và phát triển của động vật hoang dã qua quýt đổi thay thái ko trọn vẹn là ngôi trường hợp?

A. Ấu trùng cách tân và phát triển hoàn thiện,  qua rất nhiều lần thay đổi con nhộng trở thành con cái trưởng thành

B. u trùng cách tân và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua rất nhiều lần thay đổi con nhộng trở thành con cái trưởng thành

C. u trùng cách tân và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua một lượt lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

Xem thêm: giáo dục quốc phòng 10

D. u trùng cách tân và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua rất nhiều lần lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành