biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên là

Biện pháp cần thiết số 1 nhằm trở nên tân tiến cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

Biện pháp cần thiết số 1 nhằm trở nên tân tiến cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

Bạn đang xem: biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển cây công nghiệp lâu năm ở tây nguyên là


xây dựng công nghiệp chế biến hóa gắn kèm với vùng thường xuyên canh.

thay thay đổi tương đương cây xanh.

phát triển những quy mô tài chính nông trại.

nâng cao quality làm việc.

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Biện pháp cần thiết số 1 nhằm trở nên tân tiến cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là thi công công nghiệp chế biến hóa gắn kèm với vùng thường xuyên canh nhằm nâng lên quality thành phầm và đưa đến nhiều mối cung cấp sản phẩm xuất khẩu có mức giá trị.

Chọn A.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính này ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Ý này ko đích thị về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở n

  Ý này ko đích thị về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính, ở việt nam tiếp tục hình thành:

 • Đâu là việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

  Xem thêm: the complex of hue monuments

  Đâu là việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của chống I :

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Trong chống tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

  Trong chống tài chính công nghiệp- thi công với xu hướng

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập quy trình hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của quốc gia nhập quy trình lúc này, vận tốc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của việt nam trình diễn ra

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành lúc lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của việt nam năm 2005, lúc lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân theo dõi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le đích thị nhất là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp của việt nam giai đoạn 1990 - 2005.

  Xem thêm: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật tương thích nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :