biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

Câu hỏi:

13/06/2020 70,119

A. vận dụng giải pháp nông lâm kết hợp

Bạn đang xem: biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

B. thực hiện tại kỹ năng canh tác bên trên khu đất dốc

C. chống suy thoái và phá sản và dù nhiếm đất

Đáp án chủ yếu xác

D. ngăn ngăn nàn du canh, du cư

Đáp án C

Biện pháp nhằm đảm bảo an toàn khoáng sản khu đất nông nghiệp ở đồng vị là chống suy thoái và phá sản và dù nhiếm đất

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặc cho dù tổng diện tích S rừng đang được dần dần tăng thêm, tuy nhiên khoáng sản rừng vẫn bị suy thoái và phá sản, vì:

A. diện tích S rừng bần hàn và rừng bình phục tăng lên

B. rừng nhiều lúc này còn rất rất không nhiều (chỉ vài ba trăm ngàn ha)

C. quality rừng không ngừng nghỉ rời sút

D. diện tích rừng bần hàn và rừng mới nhất bình phục cướp phần lớn

Câu 2:

Điểm nào là tại đây không đúng Khi nói đến rừng của nước ta?

A. Tổng diện tích S rừng đang được tăng dần dần lên

B. Tài nguyên vẹn rừng vẫn bị suy thoái

C. Diện tích rừng nhiều cướp tỉ trọng lớn

D. Chất lượng rừng ko thể phục hồi

Câu 3:

Nhận xét nào là tại đây không đúng với thực trạng dùng khoáng sản khu đất của VN hiện tại nay?

A. Diện tích khu đất nông nghiệp trung bình bên trên đầu người nhỏ.

Xem thêm: mục đích của sơ đồ khối là gì

B. Diện tích khu đất chuyên sử dụng càng ngày càng ít

C. Diện tích khu đất đem rừng còn thấp

D. Diện tích khu đất đai bị suy thoái và phá sản vẫn còn đấy rất rất lớn

Câu 4:

Để rời thực hiện bần hàn những hệ sinh thái xanh rừng ngập đậm, cần

A. cai quản lí ngặt nghèo việc khai quật khoáng sản khoáng sản

B. bảo vệ mối cung cấp nước sạch sẽ chốg nhiễm bẩn

C. trấn áp những hóa học thải ô nhiễm nhập môi trường

D. sử dụng hợp lý những vùng cửa ngõ sông ven biển

Câu 5:

Biện pháp nào là tại đây được tiến hành với cả 3 loại rừng (rừng chống hộ, rừng quánh dụng, rừng sản xuất)?

A. Trồng rừng bên trên khu đất trống không, ụ núi trọc

B. Bảo vệ đa dạng chủng loại sinh học tập của những vườn quốc gia

C. phú quyền dùng khu đất và đảm bảo an toàn rừng cho tất cả những người dân

D. Duy trì cải tiến và phát triển chừng phì và quality rừng

Câu 6:

Theo mục tiêu dùng, rừng được phân trở thành phụ thân loại:

A. Rừng chống hộ, rừng um tùm, rừng thưa

B. Rừng tạo ra, rừng chống hộ, rừng quánh dụng

C. Rừng tạo ra, rừng chống hộ, rừng rậm 

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 6 skills 2

D. Rừng quánh dụng, rừng tre nứa, rừng cây gỗ