bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

Câu hỏi:

18/11/2019 101,833

Bạn đang xem: bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

A. Glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

Bệnh nhân cần tiếp lối (tiêm hoặc truyền hỗn hợp lối vô tĩnh mạch), này đó là lối glucozơ

Glucozơ được dùng muốn tạo tích điện quan trọng cho việc sinh sống, quy trình này ra mắt vô tế bào. Glucozơ ngấm thẳng vô niêm mạc ruột non vô tiết nên khung người hoàn toàn có thể hít vào một cơ hội dễ dàng và đơn giản qua quýt lối tĩnh mạch máu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả những cacbohiđrat đều phải có phản xạ thủy phân.

(2). Thủy phân trọn vẹn tinh nghịch bột nhận được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải có phản xạ tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5). Thủy phân mantozo nhận được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit tính năng với H2 (dư) sở hữu xúc tác Ni đun giá buốt, nhận được ancol bậc một

(7). Dung dịch axit axetic tính năng được với Cu(OH)2

(8). Etylamin tính năng với axit nitro ở nhiệt độ phỏng thông thường tạo nên etanol.

(9). Metylamin tan nội địa tạo nên hỗn hợp sở hữu môi trường thiên nhiên bazo.

Số tuyên bố trúng là:

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 2:

Trong những tuyên bố sau, sở hữu bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) Đường fructozơ sở hữu vị ngọt rộng lớn lối mía.  

(2) Xenlulozơ được tạo nên vì chưng những gốc βglucozơ links cùng nhau vì chưng links β1,6glicozit.

(3) Chất mập lỏng chứa được nhiều axit mập ko no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị lão hóa vì chưng nước brom tạo nên axit gluconic.

(5) Bột ngọt sở hữu bộ phận đó là muối hạt đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là dung dịch trượt gan liền, axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.

(7) Nilon–7 được pha trộn vì chưng phản xạ trùng dừng axit ω–aminoenantoic.

A. 1.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: species become extinct or endangered

D. 2.

Câu 3:

Thực hiện nay phản xạ thủy phân đôi mươi,52 gam saccarozơ vô (H+) với hiệu suất 75%. Trung hòa không còn lượng H+ sở hữu vô hỗn hợp sau thủy phân rồi cho tới AgNO3/NH3 dư vô thấy sở hữu m gam Ag xuất hiện nay. Giá trị của m là:

A. 24,84

B. 22,68

C. 19,44

D. 17,28

Câu 4:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh rời khỏi hít vào không còn vô nước vôi vô nhận được 12 gam kết tủa và lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm 10 gam đối với lượng nước vôi vô thuở đầu. Hiệu suất phản xạ lên men là

A. 75,0%.

B. 54,0%.

C.60,0%.

D. 67,5%.

Câu 5:

Chất nào là tại đây không tồn tại tài năng nhập cuộc phản xạ tráng gương?

A. glucozơ

B. fructozơ

C. Sobitol

D. phenylfomat

Câu 6:

Dãy những hóa học đều phải có tài năng nhập cuộc phản xạ thủy phân vô hỗn hợp H2SO4 đun giá buốt là: 

A. glucozơ, tinh nghịch bột và xenlulozơ.

B. saccarozơ, tinh nghịch bột và xenlulozơ.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. 

Xem thêm: phát minh tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là

D. fructozơ, saccarozơ và tinh nghịch bột.