bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng

Đo phỏng lâu năm lượng lớp 4, 5

Bạn đang xem: bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, lượng bao hàm cụ thể những ví dụ cho những em học viên lớp 4, 5 xem thêm bắt được cơ hội quy đổi số đo đơn vị chức năng phỏng lâu năm và quy đổi đo lượng. Mời những em học viên xem thêm.

1. Bảng đo phỏng lâu năm toán học

Lớn Hơn Mét

Mét

Bé Hơn Mét

Km

Hm

dam

m

dm

cm

mm

1 Km

1 Hm

1 dam

1 m

1 dm

1 cm

1 mm

= 10 hm

= 10 dam

= 10 m

= 10 dm

= 10 cm

= 10 mm

= 1000 m

= 100 m

= 100 cm

= 100 mm

= 1000mm

Ví dụ: Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

a) 2m = ...dm

b) 5km = ...dam

Xem thêm: công thức chung của axit

c) 2000m = ...km

d) 7dm = ...hm

e) 7m15cm = ...cm

g) 1234m = ...km...m

Cách giải:

a) 1m = 10dm nên 2m = 10dm x 2 = 20dm

Vậy 2m = 20dm

b) 1km = 10hm = 100dam nên 5km = 100dam x 5 = 500dam

Vậy 5km = 500dam

c)

1km = 10hm = 100dam = 1000m

1m = 1/1000km

2000m = 2000 x \frac{1}{1000} km = 2km

Vậy 2000m = 2km

d)

1hm = 10dam = 100m = 1000dm

1dm = hm

7dm = 7 x \frac{1}{1000}hm = \frac{7}{1000}hm

Vậy 7dm = \frac{7}{1000} hm

e) 7m = 700cm nên 7m 15cm = 700cm + 15cm = 715cm.

Vậy 7m15cm = 715cm

f) Ta có: 1234m = 1000m + 234m = 1km + 234m = 1km 234m.

Vậy 1234m = 1km 234m

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Ví dụ: Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

a) 2 tạ = …yến

b) 9 tạ = …kg

c) 5000g = ...kg

d) 23kg = ... tấn

e) 8T 8kg = ...kg

g) 728kg = … tạ …kg

Cách giải:

a) 2 tạ = đôi mươi yến

b) 9 tạ =900kg

c) 5000g = 5kg

d) 23kg = tấn

e) 8T 8kg = 8T + 8kg = 8000kg + 8kg = 8008kg .

Vậy 8T 8kg = 8008kg

g) 728kg = 700kg + 28kg = 7 tạ + 28kg = 7 tạ 28kg.

Vậy 728kg = 7 tạ 28kg

3. Mẹo quy thay đổi thời gian nhanh những đơn vị chức năng đo phỏng dài

Để rất có thể thay đổi thời gian nhanh những đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm cùng nhau nhanh gọn, tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một vài mẹo sau nhằm đo lường và tính toán đơn giản rộng lớn nhé. điều đặc biệt bạn phải cảnh báo là vô bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm thì từng đơn vị chức năng vội vã nhau 10 thứ tự đơn vị chức năng ngay lập tức sau và từng đơn vị chức năng tự 1/10 đơn vị chức năng ngay lập tức trước.

Bên cạnh cơ các bạn sẽ vận dụng thêm thắt 2 mẹo sau nhằm quy đổi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm nhanh gọn và đơn giản rộng lớn.

Mẹo 1: Khi thay đổi đơn vị chức năng to hơn thanh lịch đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn ngay lập tức kề nhau thì các bạn chỉ việc nhân số cơ với 10 là được.

Ví dụ 1:

2m = 2 x10 = 20dm

2dm = 2 x 10= đôi mươi cm

2m = 2 x 10 x 10 = 200cm

Từ cơ rất có thể thấy đơn giản rằng 2m = 20dm = 200cm

Ví dụ 2:

1km = 1 x 10= 10hm

1hm = 1 x 10 = 10 dam

1km= 1 x10 x 10 = 100dam

Từ này sẽ thấy 1km = 10hm = 100dam

Mẹo 2: Khi thay đổi kể từ đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn thanh lịch đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức kề tao chỉ việc phân tách số cơ cho tới 10 là được.

Ví dụ: 100cm = 100 / 10 = 10 dm

4. Bài tập dượt Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, lượng Toán 5

  • Bài tập dượt bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm lớp 5
  • Giải bài bác tập dượt trang 22, 23 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng phỏng dài
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 21: Ôn tập dượt - Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
  • Giải bài bác tập dượt trang 23, 24 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 22: Ôn tập dượt - Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
  • Giải bài bác tập dượt trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập dượt bảng đơn vị chức năng đo lượng - phỏng dài
  • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 23: Luyện tập dượt - Bảng đơn vị chức năng đo lượng - phỏng dài

Các em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt đề đua học tập kì 1 lớp 5 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bám theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu đưa đến cho tới học viên lớp 5 những đề ôn đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận chuyển không lấy phí đề đua về và ôn luyện.

Xem thêm: 1 dặm là bao nhiêu mét