bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1


Tổng hợp ý đề thi đua thân ái kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông bên trên \(C\), vô đó \(AC=0,9m\), \(BC=1,2m\). Tính những tỷ con số giác của góc \(B\), kể từ ê suy rời khỏi những tỷ con số giác của góc \(A\).

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dùng lăm le lí Pytago nhằm tính chừng nhiều năm cạnh huyền. 

+) Dựa vô khái niệm tỉ con số giác nhằm tính những tỉ con số giác của góc \(B\).

\(\sin \alpha =\dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ huyền};\)         \(\cos \alpha = \dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ huyền}\);

\(\tan \alpha = \dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ kề};\)             \(\cot \alpha =\dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ đối}.\)

+) Dựa vô lăm le lí về tỉ con số giác của nhì góc phụ nhau: " Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này vị cosin góc ê, tan góc này vị cotang góc kia" nhằm kể từ những tỉ con số giác của góc \(B\) tính tỉ con số giác của góc \(A\).

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta{ABC}\) vuông bên trên \(C\), vận dụng lăm le lí Pytago, tao có: 

            \(AB^2=CB^2+AC^2\)

        \(\Leftrightarrow AB^2=0,9^2+1,2^2\) 

        \(\Leftrightarrow AB^2=0,81+1,44=2,25\)

       \(\Leftrightarrow AB=\sqrt{2,25}=1,5m\)

Xem thêm: we there when our father died

Vì \(\Delta{ABC}\) vuông bên trên \(C\) nên góc \(B\) và \(A\) là nhì góc phụ nhau. Do vậy, tao có:

         \(\sin A=\cos B=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{1,2}{1,5}=\dfrac{4}{5}\)

         \(\cos A=\sin B=\dfrac{AC}{AB} =\dfrac{0,9}{1,5}=\dfrac{3}{5}\)

        \(\tan A=\cot B=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{1,2}{0,9}=\dfrac{4}{3}\)

        \(\cot A=\tan B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{0,9}{1,2}=\dfrac{3}{4}\)

Nhận xét: Với nhì góc phụ nhau, tao sở hữu sin góc này vị cosin góc ê, tan góc này vị cotan góc ê.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Xem thêm: unit 4 lớp 12 sách mới

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.