bác hồ có bao nhiêu tên

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Hồ Chí Minh (1890-1969) là Chủ tịch nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa, ngoại giả, ông còn lưu giữ nhiều chuyên dụng cho cần thiết không giống. Trong thời gian còn dạt dẹo hoạt động và sinh hoạt ở quốc tế, Xì Gòn đem thật nhiều cây viết danh khi viết lách báo. Trong trong cả cuộc sống hoạt động và sinh hoạt chủ yếu trị của tôi, ông còn tồn tại thật nhiều tên thường gọi và những cây viết danh không giống nhau, nhưng mà theo gót một số trong những tư liệu hoàn toàn có thể lên đến mức 175 tên thường gọi.[1]

Bạn đang xem: bác hồ có bao nhiêu tên

Bài này chứa chấp những bút hiệu của Hồ Chí Minh được dùng nhập quy trình chỉnh sửa viết lách báo và những hoạt động và sinh hoạt tương quan không giống.

Danh sách cây viết hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Tư liệu Văn khiếu nại Đảng Cộng sản nước ta, Xì Gòn đem tổng số 175 thương hiệu và cây viết danh không giống nhau nhập trong cả cuộc sống hoạt động và sinh hoạt cách mệnh của ông[1]. Có những tên thường gọi trở thành phổ cập, được nổi tiếng và nối liền với những sự khiếu nại cần thiết nhập cuộc sống ông, như Nguyễn Ái Quốc sử dụng đa số thời gian ở Pháp khi viết lách báo; tuy nhiên cũng có thể có những tên thường gọi chỉ được dùng một thứ tự có một không hai và đặc biệt không nhiều người nghe biết. Thế tuy nhiên, tên thường gọi Xì Gòn phát triển thành tên thường gọi đầu tiên của ông với cương vị Chủ tịch nước nước ta Dân căn nhà Cộng hòa.

Bút hiệu thông thường dùng[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hồ Chí Minh: Từ 13 mon 8 năm 1942 cho tới 2 mon 9 năm 1969.
  • C.M.Hồ: Dùng bên trên 3 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 7 năm 1945 cho tới mon 8 năm 1945.
  • H.C.M.: Dùng bên trên 8 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 3 năm 1946 cho tới mon 12 năm 1966.
 • Nguyễn Ái Quốc: Từ năm 1919 cho tới mon 8 năm 1945.
  • N.A.Q.: Dùng bên trên 8 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 6 năm 1922 cho tới mon 9 năm 1930.
  • N. ÁI QUỐC: Dùng 1 thứ tự ngày 16 mon 12 năm 1927.
  • NG.A.Q: Dùng 1 thứ tự ngày một mon 8 năm 1922.
  • NGUYỄN.Ái.Quốc: Dùng bên trên 2 tư liệu ngày 14 mon 10 năm 1921 và ngày một mon 8 năm 1922.
  • Nguyễn Ái Dân: sử dụng nhập bức thư gửi cán cỗ ngành Y tế đăng bên trên Báo Nhân Dân nhân kỉ niệm Ngày Thầy dung dịch nước ta 27/02/1955.

Bút hiệu thân thiết mật[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bác: Tên gọi "Bác" xuất hiện tại kể từ cơ hội họp hội nghị Trung ương thứ tự loại 8, mon 5 năm 1941 ở Pắc Bó, Hà Quảng, Cao phẳng phiu.
 • Bác Hồ: Dùng bên trên 119 tư liệu viết lách kể từ 27 mon 10 năm 1946 cho tới 21 mon 7 năm 1969.
 • Chú Nguyễn: Dùng 1 thứ tự mon 3 năm 1923.

Bút hiệu khác[sửa | sửa mã nguồn]

(xếp hạng trật tự theo gót bảng chữ cái)

Xem thêm: trường hợp nào sau đây

 • Albert de Pouvourville: Dùng bên trên Báo Điện Tín Thuộc Địa năm 1920.[1]
 • A.G.: Dùng bên trên 7 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 6 năm 1947 cho tới mon một năm 1950
 • A.P.: Dùng 1 thứ tự nhập bài bác "Văn minh Pháp ở Đông Dương" - tập san Inpekorr.Tiếng Đức. số 17. 1927.
 • Bình Sơn: Dùng bên trên 10 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 11 năm 1940 cho tới mon 12 năm 1940.
 • C.B.: Dùng bên trên 147 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 3 năm 1951 cho tới mon 3 mon 1957 (trên báo Nhân dân)
 • Chen Vang: Dùng năm 1923.[1]
 • C.K.: Dùng bên trên 9 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng một năm 1960 cho tới mon 3 năm 1960.
 • Chiến Thắng: Dùng bên trên 8 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 9 năm 1945 cho tới mon 10 năm 1945.
 • Chiến Sĩ: Dùng bên trên 128 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 3 năm 1945 cho tới mon 7 năm 1969.
 • Cuồng Điệt Tất Thành, C.Đ. Tất Thành: Dùng 1 thứ tự năm 1914.[2]
 • Din: Dùng bên trên 3 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng một năm 1952 cho tới mon 7 năm 1953.
 • Đ.X.: Dùng bên trên 51 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 6 năm 1951 cho tới mon 7 năm 1954, (trong phân mục "Thường thức chủ yếu trị" bên trên báo Cứu quốc)
 • H.B: Dùng một thứ tự bên trên bài bác "Có phê bình cần đem tự động phê bình" - Báo Nhân số lượng dân sinh 488 ngày 4 mon 7 năm 1955.
 • Henri Tren: Ghi nhập thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp năm 1922.[1]
 • HOWANG T.S.: Dùng 1 thứ tự bên trên Báo cáo nhập Đại hội người công nhân và dân cày ngày 2 mon 5 năm 1925 bên trên Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).
 • Hồ:Dùng bên trên 7 tư liệu từ thời điểm tháng 5 năm 1945 cho tới mon hai năm 1947.
 • H.T.: Dùng 1 thứ tự bên trên bài bác "Bà Trưng Trắc" đăng bên trên báo Thanh Niên, số 72 ngày 12 mon 12 năm 1926.
 • La Lập: Dùng 1 thứ tự bên trên báo Nhân số lượng dân sinh 4530 ngày một mon 9 năm 1966.
 • Lê Ba: Dùng 1 thứ tự bên trên bài bác "Trả điều ông Menxphin thượng nghị viên Mỹ" ngày trăng tròn tháng tư năm 1966 (báo Nhân số lượng dân sinh 4407).
 • Lê Nhân: Dùng 1 thứ tự bên trên bài bác "Thất bại và trở nên công" - báo Nhân số lượng dân sinh 117 ngày 19 mon 8 năm 1949.
 • Lin: Dùng bên trên 5 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng một năm 1935 cho tới mon 9 năm 1939.
 • L.T.: Dùng bên trên 4 tư liệu viết lách từ thời điểm tháng 4 năm 1925 cho tới mon 5 năm 1954.
 • Lý An Nam: Dùng thay cho thế với thương hiệu Lý Thụy.
 • Lý Mỗ: Xuất hiện tại nhập bài bác báo bên trên Báo Công Nhân Chi Lộ Đặc Hiệu, số trăng tròn, rời khỏi ngày 14 mon 7 năm 1925.
 • Lý Thụy: Dùng bên trên 2 tư liệu từ thời điểm ngày 18 mon 12 năm 1924 cho tới ngày 6 mon một năm 1926. Cũng sử dụng khi thực hiện thông ngôn mang lại phái bộ cố vấn của chính phủ nước nhà Liên Xô tự Mikhail Markovich Borodin thực hiện trưởng phi hành đoàn năm 1924.
 • Mai Hữu Phúc: Dùng 1 thứ tự.
 • N.: Dùng bên trên 5 tư liệu từ thời điểm tháng hai năm 1922 cho tới mon một năm 1924.
 • N.A.K.: Dùng gấp đôi trong: "Thư gửi Quốc tế nông dân" ngày 3 mon hai năm 1928 và thư report "Cuộc bãi công rộng lớn của người công nhân dầu lửa" gửi Quốc tế Cộng sản ngày 6 mon 3 năm 1931.[3]
 • N.K.: Dùng một thứ tự bên trên bài bác "Sự cai trị của đế quốc Pháp bên trên Đông Dương"-Tạp chí Inprekorr. bạn dạng giờ đồng hồ Pháp. ngày 15 mon 10 năm 1927.
 • Nguyễn: Dùng bên trên 2 tư liệu từ thời điểm tháng 4 năm 1924 cho tới mon 8 năm 1928.
 • Nguyễn Du Kích: Dùng một thứ tự khi dịch cuốn "Tỉnh ủy túng bấn mật" (tác giả: A. F. Phedorov) kể từ giờ đồng hồ Nga sang trọng giờ đồng hồ Việt nhập đầu xuân năm mới 1950 [4]
 • Nói Thật:
 • Nilốxki: Dùng bên trên 6 tư liệu từ thời điểm tháng 10 năm 1925 cho tới mon 3 năm 1926.
 • Ông Lu: Dùng 1 thứ tự ngày 12 mon 11 năm 1924.[5]
 • P.C.Lin: Dùng bên trên 8 tư liệu từ thời điểm tháng 12 năm 1938 cho tới mon 7 năm 1939.
 • Pôn: Dùng 1 thứ tự ngày 27 mon hai năm 1930.
 • Q.T.: Dùng bên trên 10 tư liệu từ thời điểm tháng 11 năm 1945 cho tới mon 12 năm 1946.
 • Q.TH.: Dùng bên trên 14 tư liệu từ thời điểm tháng 12 năm 1945 cho tới mon 10 năm 1946.
 • Tất Thành: Dùng 4 thứ tự năm 1914.[2]
 • T.L.: Dùng bên trên 80 tư liệu từ thời điểm tháng 4 năm 1950 cho tới mon 6 năm 1969.
 • T.Lan: Dùng 1 thứ tự viết lách cuốn Vừa lên đường lối vừa vặn kể chuyện[6][7]
 • Tân Sinh: Dùng 1 thứ tự mon một năm 1948
 • Tân Trào:
 • Thanh Lan:
 • Thu Giang:
 • Trần Lực: Dùng bên trên 25 tư liệu từ thời điểm tháng 3 năm 1949 cho tới mon một năm 1961.
 • Trần Thắng Lợi: Dùng 1 thứ tự ngày 18 mon một năm 1949.
 • V.: Dùng bên trên 2 tư liệu đều nhập mon hai năm 1931.
 • V.K.: Dùng 1 thứ tự nhập bài bác "Kiều bào tớ ở Thái Lan luôn luôn khuynh hướng về Tổ Quốc" ngày 3 mon một năm 1960.
 • VICHTO: Dùng bên trên 5 tư liệu từ thời điểm tháng 9 năm 1930 cho tới tháng tư năm 1935.
 • Vương: Dùng năm 1925, khi thực hiện giáo viên huấn luyện và đào tạo chủ yếu trị bên trên Quảng Châu Trung Quốc và khi liên hệ với Nguyễn Lương phẳng phiu.
 • WANG: Dùng bên trên 6 tư liệu từ thời điểm tháng 9 năm 1927 cho tới mon 6 năm 1928.
 • X. và XX.: Dùng bên trên 7 tư liệu từ thời điểm tháng 12 năm 1926 cho tới mon 3 năm 1927.
 • X.Y.Z.: Dùng bên trên 10 tư liệu từ thời điểm tháng 10 năm 1947 cho tới mon 9 năm 1950.

Bút hiệu ko thể khẳng định[sửa | sửa mã nguồn]

 • CULIXE: Dùng 1 thứ tự ngày 13 mon hai năm 1922 (bản gốc tư liệu giờ đồng hồ Pháp đề: "CULIXE - Nguyễn Ái Quốc dịch")
 • Lê Thanh Long
 • LOO SHING YAN: Dùng 1 thứ tự ngày 12 mon 11 năm 1924 (bản gốc tư liệu tấn công máy vì thế giờ đồng hồ Pháp đề: "LOO SHING YAN - Nữ đảng viên Quốc dân Đảng")[8]
 • Trầm Lam:
 • Trần Dân Tiên: Một số ý kiến nhận định rằng đấy là cây viết hiệu của Xì Gòn, tuy nhiên cũng có thể có những ý kiến phản đối.[9].
 • Henry Vuu
 • T.Lan: Dùng 1 thứ tự nhằm viết lách kiệt tác "Vừa lên đường lối vừa vặn kể chuyện".
 • Tuyết Lan:
 • Việt Hồng:

Biệt danh và túng bấn danh khác[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ dùng để làm hoạt động và sinh hoạt kín đáo, ko dùng để làm viết lách sách vở.

 • Hồ Quang: 1939-1940, sử dụng bên trên Côn Minh và Quế Lâm, Trung Quốc.
 • Line: 1938, sử dụng bên trên Diên An, Trung Quốc.
 • Paul Tất Thành: 1912.
 • Thầu Chín: 1928-1929, sử dụng bên trên Thái Lan.
 • Tống Văn Sơ (Sung Man Cho): 1930-1933, sử dụng khi bị tóm gọn nhốt tận nơi tù Victoria, Hong Kong nhập Vụ án Tống Văn Sơ.[10][11]
 • Văn Ba (đầy đủ: Nguyễn Văn Ba): thương hiệu này được dùng nhập trong cả thời hạn ông thực hiện phụ phòng bếp bên trên tàu Đô đốc Latouche Teverille, từ thời điểm ngày 5/6/1911. Trong buột lương bổng của tàu mang tên Văn Ba[5].

Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Ái Quốc là thương hiệu được sử dụng ký đại diện thay mặt mang lại Hội những người dân An Nam yêu thương nước (Association des Patriotes Annamites) nhập bạn dạng Yêu sách của quần chúng. # An Nam (Revendications du peuple annamite). Văn bạn dạng này được gửi cho tới Hội nghị Versailles nhập năm 1919 nhân khi những cường quốc đang được group họp. Nguyễn Ái Quốc cũng chính là cái brand name mới mẻ nhưng mà Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) tự động gọi bản thân, tối thiểu Tính từ lúc 18 mon 6 năm 1919,[11] và tiếp tục dùng nhập trong cả 23 năm tiếp sau đó.

Xem thêm: khối đa diện đều loại 4 3

Nhận toan của sử gia Việt Nam

Về người sáng tác và cây viết hiệu Nguyễn Ái Quốc của bạn dạng yêu thương sách bên trên, căn nhà sử học tập Dương Trung Quốc viết lách bại là: "một group những căn nhà ái quốc nước ta sinh sống ở Pháp, được gọi là group Ngũ Long[12] hàng đầu là cụ Phan Châu Trinh và trẻ em tuổi hạc là Nguyễn Tất Thành nằm trong viết lách một văn bạn dạng gửi Hoà hội Versailles thể hiện 'Những yêu thương sách của những người An Nam' và được ký vì thế cái brand name cộng đồng là "Nguyễn Ái Quốc"".[13]

Nhận toan của sử gia nước ngoài quốc

Daniel Hémery cũng nhận định rằng "Nguyễn Ái Quốc" là cây viết hiệu cộng đồng của group tư người hoạt động và sinh hoạt tranh tài mang lại dân quyền nước ta bên trên Pháp nhập thời điểm đầu thế kỷ trăng tròn, này là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành.[14] Theo Sophie Quinn-Judge, địa thế căn cứ bên trên bạn dạng giờ đồng hồ Pháp của yêu thương sách Revendications du peuple annamite (Thỉnh nguyện thư của dân tộc bản địa An Nam) được đăng bên trên báo L'Humanité (Nhân đạo) ngày 18 mon 6 năm 1919 thì trạng sư Phan Văn Trường là kẻ biên soạn.[10]. Vì tía ông Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền đang được sinh hoạt bên trên Pháp khá lâu nên cả tía bị mật thám Pháp theo gót dõi ngặt nghèo nên không đủ can đảm mở ra. Riêng Nguyễn Tất Thành vì thế là kẻ mới mẻ cho tới (từ Anh sang trọng Pháp năm 1919) nên căn nhà chức vụ không nhiều ngăn trở hơn hết, lại được giao phó trách nhiệm liên hệ với giới báo chí truyền thông nên thương hiệu "Nguyễn Ái Quốc" về sau nối liền với Nguyễn Tất Thành.[15]

Nguyễn Tất Thành là kẻ đã lấy tận chỗ bạn dạng ý kiến đề nghị cho những member đa phần của nghị viện và tổng thống Pháp, rưa rứa trao bạn dạng ý kiến đề nghị cho những đoàn đại biểu Đồng minh và tiếp sau đó tự động gọi bản thân là Nguyễn Ái Quốc.[11] Theo William Duiker, căn nhà thế quyền Pháp lần thứ nhất nghe biết cái brand name "Nguyễn Ái Quốc" là ở bạn dạng yêu thương sách này. Tổng thống Pháp đang được đòi hỏi Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut xác lập tính danh của những người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đến mon 8 năm 1919, nằm trong bạn dạng yêu thương sách, cái brand name Nguyễn Ái Quốc và được Viral thoáng rộng ở miền Bắc nước ta. Tháng 9 năm 1919, nhập một cuộc phỏng vấn vì thế phóng viên báo chí Mỹ của một tờ báo giờ đồng hồ Hoa ở Paris, Nguyễn Tất Thành công khai minh bạch nhận bản thân là Nguyễn Ái Quốc tuy rằng vẫn ỉm thương hiệu thiệt.[11] Theo report năm 1920 của Pierre Guesde mang lại Sở nằm trong địa, mật thám Pháp đã nhận được dạng đúng mực Nguyễn Ái Quốc là Nguyễn Tất Thành. Từ bại, cái brand name Nguyễn Ái Quốc và được Nguyễn Tất Thành dùng nhập trong cả 30 năm tiếp theo đó[11].

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ban Tư liệu - Văn khiếu nại (7 mon 10 năm 2015). “Sưu tầm tên thường gọi, túng bấn danh và cây viết danh của Chủ tịch Xì Gòn qua quýt những thời kỳ”. Báo năng lượng điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập ngày 11 mon hai năm 2021.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e “Sưu tầm tên thường gọi, túng bấn danh và cây viết danh của Chủ tịch Xì Gòn qua quýt những thời kỳ”. Báo năng lượng điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 7 mon 10 năm 2015. Truy cập ngày 30 mon 5 năm 2020.
 2. ^ a b “Bác Hồ với cụ Phan Châu Trinh”. Huyện Ủy Dân Tiên. 30 mon 5 năm 2017. Bản gốc tàng trữ ngày 26 mon 9 năm 2020. Truy cập ngày 30 mon 5 năm 2020.
 3. ^ Phan, Ngoc Lien; Le, Van Tich (2016). Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu truyện - Tập 2 (1930 - 9/1945). Hà Nội: Nhà xuất bạn dạng Chính trị Quốc gia Sự Thật. tr. 24.
 4. ^ Báo Tiền Phong. Số rời khỏi ngày 17-5-2015
 5. ^ a b “Sưu tầm tên thường gọi, túng bấn danh và cây viết danh của Chủ tịch Xì Gòn qua quýt những thời kỳ”. Nhà Văn hóa Thanh Niên Thành Phố Hồ Chí Minh.
 6. ^ Đăng ký "Vừa lên đường lối vừa vặn kể chuyện" là di tích tư liệu trái đất, Nguyệt Anh
 7. ^ Bản thảo của Bác Hồ được đề cử là Di sản tư liệu trái đất Lưu trữ 2016-03-04 bên trên Wayback Machine, Phí Thị Mùi (Bảo tàng Hồ Chí Minh), Báo Thể thao và Văn hóa, 11/4/2009.
 8. ^ Hồ Chí Minh. Toàn tập dượt. Nhà xuất bạn dạng Chính trị quốc Gia. Hà Thành. 2001.
 9. ^ Hà Minh Đức, Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bạn dạng Khoa học tập Xã hội (Hà Nội, 1985), trang 132: "...Đáp lại tình yêu mong ước của đồng bào, và của bè bạn bên trên trái đất, Hồ Chủ tịch với cây viết danh Trần Dân Tiên đang được viết lách kiệt tác "Những mẩu chuyện về đời hoạt động và sinh hoạt của Hồ Chủ tịch..."
 10. ^ a b Quinn-Judge, Sophie. Ho Chi Minh: The Missing Years. Berkeley, CA: University of California, 2002.
 11. ^ a b c d e Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên (2021). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí. Nhà xuất bạn dạng Chính trị Quốc gia Sự thiệt.
 12. ^ "Ai viết lách những bài bác ký thương hiệu Nguyễn Ái Quấc bên trên Pháp kể từ 1919 cho tới 1923?"[liên kết hỏng]
 13. ^ Dương Trung Quốc, Nhân sự vỡ nợ của Đề án 112 Lưu trữ 2007-10-31 bên trên Wayback Machine, Báo Lao động vào ngày cuối tuần số 37 ngày 23/09/2007 (Xem được cho tới ngày 15/1/2008)
 14. ^ Hémery, Daniel. Ho Chi Minh, de l'Indochine au Vietnam. Paris: Gallimard, 1990, trang 44-45.
 15. ^ Từ Nguyễn Tất Thành cho tới Xì Gòn - Tác giả: Lữ Phương)