ăn mòn điện hóa

I – KHÁI NIỆM

Sự bào mòn sắt kẽm kim loại là việc đập huỷ sắt kẽm kim loại hoặc kim loại tổng hợp bởi ứng dụng của những hóa học vô môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Bạn đang xem: ăn mòn điện hóa

  • Hệ quả: Kim loại bị oxi hoá trở thành ion dương

M → Mn+ + ne

II – CÁC DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI

Có 2 dạng bào mòn sắt kẽm kim loại là bào mòn chất hóa học và ăn mòn điện hóa học

1. chén hao hoá học

VD – Thanh Fe vô xí nghiệp sản xuất phát triển khí Cl2­

Fe + Cl2 → FeCl3

⇒ chén hao hoá học tập là quy trình oxi hoá – khử, vô ê những electron của sắt kẽm kim loại được gửi thẳng cho tới những hóa học vô môi trường thiên nhiên.

2. chén hao năng lượng điện hoá học

a. Khái niệm về ăn mòn điện hóa

  • Hiện tượng:

– Kim năng lượng điện nối tiếp tảo ⇒ chứng minh với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện.

– Thanh Zn bị hao dần dần.

– Bọt khí H2 bay rời khỏi cả ở thanh Cu.

ăn mòn điện hóa học

  • Giải thích:

– Điện vô cùng âm (anot); Zn bị bào mòn theo dõi phản ứng: Zn → Zn2+ + 2e

Ion Zn2+ chuồn vô hỗn hợp, những electron theo dõi chạc dẫn sang trọng năng lượng điện vô cùng Cu.

– Điện vô cùng dương (catot): ion H+ của hỗn hợp H2SO4 nhận electron trở thành vẹn toàn tử H rồi trở thành phân tử H2 bay rời khỏi.: 2H+ + 2e → H2↑

⇒ chén hao năng lượng điện hoá là quy trình oxi hoá – khử, vô ê sắt kẽm kim loại bị bào mòn bởi ứng dụng của hỗn hợp hóa học năng lượng điện li và tạo ra dòng sản phẩm electron gửi dời kể từ vô cùng âm cho tới vô cùng dương.

b. chén hao năng lượng điện hoá học tập kim loại tổng hợp Fe vô không gian ẩm

VD: Sự bào mòn gang vô không gian độ ẩm.

– Trong không gian độ ẩm, bên trên mặt phẳng của gang luôn luôn với cùng một nước vô cùng mỏng tanh vẫn hoà tan O2 và khí CO2 , tạo ra trở thành hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

– Gang với bộ phận đó là Fe và C nằm trong xúc tiếp với hỗn hợp ê tạo ra vô số những pin nhỏ nhưng mà Fe là anot và cacbon là catot.

Xem thêm: tổng n số hạng đầu của cấp số nhân

Tại anot: Fe → Fe2+ + 2e

Các electron được hóa giải chuyển dời cho tới catot.

Tại catot: O2 + 2H2O + 4e → 4OH

Ion Fe2+ tan vô hỗn hợp hóa học năng lượng điện li với hoà tan khí O2.Tại phía trên, ion Fe2+ kế tiếp bị oxi hoá, bên dưới ứng dụng của ion OH− đưa đến han gỉ Fe với bộ phận đa số là Fe2O3.nH2O.

c. Điều khiếu nại xẩy ra sự ăm hao năng lượng điện hoá học

  • Các năng lượng điện vô cùng nên không giống nhau về thực chất.

Cặp KL – KL; KL – PK; KL – Hợp hóa học hoá học

  • Các năng lượng điện vô cùng nên xúc tiếp thẳng hoặc loại gián tiếp qua chuyện chạc dẫn.
  • Các năng lượng điện vô cùng nằm trong xúc tiếp với cùng một hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

III, Các cách thức kháng bào mòn sắt kẽm kim loại

1, Phương pháp đảm bảo an toàn bề mặt: sơn; mạ kim loại

2, Phương pháp năng lượng điện hóa

3, Sản xuất vật tư không xẩy ra ăn mòn: kim loại tổng hợp không xẩy ra ăn mòn

Bài tập dượt pin năng lượng điện hóa với tiếng giải

Bài 1: Tính thế điện cực chuẩn E0 của những cặp oxi hóa khử sau:

a. E0 (Cr3+/Cr), biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cr -Ni là +0,51V và E0 (Ni2+/Ni) = -0,23V.

b. E0 (Mn2+/Mn), biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cd -Mn là +0,79V và E0(Cd2+/Cd) = -0,40V.

Hướng dẫn

Xem thêm:

Lý thuyết kim loại: pha trộn kim loại

Xem thêm: hình elip là gì