amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

Câu hỏi:

22/08/2019 87,777

Bạn đang xem: amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

B. anilin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Ghi ghi nhớ những amin ở thể khí: metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức kết cấu thu gọn gàng của etylamin là

A. CH3NHCH3

B. CH3CH2NH2

C. CH33N

D. CH3NH2

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn tripeptit X, chiếm được glyxin và alanin. Số công thức kết cấu thích hợp của X là.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3:

Khi thủy phân ko trọn vẹn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối nhiều từng nào tripeptit không giống nhau?

A. 2.

B. 3.

Xem thêm: nhật bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược

C. 1.

D. 4.

Câu 4:

Số links peptit vô phân tử: Gly–Ala–Ala–Gly–Glu là:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 5:

Chất này sau đây không tồn tại tính lưỡng tính?

A. Alanin

B. Axit glutamic

C. Glyxin

D. Etylamin

Câu 6:

Chất này tại đây vừa vặn phản xạ được với NaOH vừa vặn phản xạ được với HCl?

A. C2H5OH

B. CB.C6H5NH2 (anilin)

C. NH2CH2COOH

D. CH3COOH

Xem thêm: there's a pretty little fishing village