afraid đi với giới từ gì

Afraid là tính kể từ (adjective) đem nghĩa "sợ, lo phiền hãi, e ngại". Tuy là một trong tính kể từ tuy nhiên Afraid ko đứng ngay tắp lự trước danh từ nhưng mà thông thường được bám theo sau vì thế giới kể từ "of" hoặc "to".
Ví dụ: 
KHÔNG DÙNG: John is an afraid man.
Thay nhập bại nên dùng: John is a frightened man. (John là kẻ đang được cảm thấy sợ hãi.)

- Dùng afraid of + danh kể từ (noun) Lúc mong muốn phát biểu ai bại hãi điều gì.
Ví dụ:
Are you afraid of the dark? (Bạn với hãi bóng tối không?)
John is afraid of spiders? (John hãi nhện.)

Bạn đang xem: afraid đi với giới từ gì

- Dùng be afraid of + V-ing dùng làm nói đến nỗi sợ hãi hãi một việc chuẩn bị xẩy ra.
Ví dụ: Jenny avoids lonely streets, she is afraid of being mugged. (Jenny tách cút nhập những đường phố vắng tanh, cô ấy hãi sẽ ảnh hưởng cướp.)

-Dùng be afraid to tát + V (nguyên thể) Lúc mong muốn phát biểu ai bại lo phiền hãi nên tiến hành hành vi gì, và hành vi bại là một trong hành vi với dụng ý, tâm lý trước.
Ví dụ:
A lot of people are afraid to go out at night. (Nhiều người hãi rời khỏi ngoài nhập đêm tối.)
(Họ không thích rời khỏi ngoài chính vì vấn đề này nguy nan - nên là bọn họ với công ty đích trước là sẽ không còn rời khỏi ngoài)

- Dùng be afraid + (that) + mệnh đề (clause) để thao diễn mô tả một nỗi hãi hãi rất có thể chuẩn bị ra mắt.
Ví dụ:
We were afraid (that) we were going to tát capsize the boat. (Chúng tôi hãi rằng Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thực hiện lật thuyền.)

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

- Dùng I'm afraid that + mệnh đề (clause) với nghĩa "Tôi vô cùng tiếc báo cho mình hiểu được...", thông thường được sử dụng để lấy rời khỏi điều kể từ chối thể hiện tại sự tiếc nuối hoặc tin báo xấu xí.
Ví dụ:
I'm afraid (that) I can't help you. (Tôi vô cùng tiếc là ko thể canh ty được chúng ta.)
I'm afraid that there's been an accident. (Tôi vô cùng tiếc nên báo cho mình hiểu được vừa phải với cùng 1 tai nạn đáng tiếc xẩy ra.)

Xem thêm: hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

- Dùng I'm afraid not (Tôi e là ko.) hoặc I'm afraid so sánh (Tôi e là vậy.) như 1 câu vấn đáp ngắn ngủi gọn gàng.
Ví dụ:
A1: It's going to tát rain. (Trời chuẩn bị mưa rồi.)
B1. Yes, I'm afraid so. (Ờ, tớ e là thế.)

A2: Can you lend u some money? (Cậu mang đến tớ vay mượn một không nhiều chi phí được không?)
B2: I'm afraid not. (Tớ e là ko.)

- Dùng be afraid for somebody/ something Lúc mong muốn phát biểu ai bại lo ngại, lo phiền hãi mang đến ai/ đồ vật gi.
Ví dụ:
I'm not afraid for u, but for the baby. (Tôi không phải lo ngại mang đến bạn dạng đằm thắm bản thân, nhưng mà tôi lo phiền mang đến đứa nhỏ nhắn.)