20phút bằng bao nhiêu giờ

  Phút =   Giờ

Độ chủ yếu xác: chữ số thập phân

Bạn đang xem: 20phút bằng bao nhiêu giờ

Chuyển thay đổi kể từ Phút nhằm Giờ. Nhập nhập số chi phí bạn thích quy đổi và nhấn nút gửi đổi (↻).

Xem thêm: there's a pretty little fishing village

Thuộc về thể loại
Thời gian

  • Để những đơn vị chức năng khác
  • Chuyển thay đổi bảng
  • Cho trang web của bạn
1 Phút = 0.0167 Giờ 10 Phút = 0.1667 Giờ 2500 Phút = 41.6667 Giờ
2 Phút = 0.0333 Giờ 20 Phút = 0.3333 Giờ 5000 Phút = 83.3333 Giờ
3 Phút = 0.05 Giờ 30 Phút = 0.5 Giờ 10000 Phút = 166.67 Giờ
4 Phút = 0.0667 Giờ 40 Phút = 0.6667 Giờ 25000 Phút = 416.67 Giờ
5 Phút = 0.0833 Giờ 50 Phút = 0.8333 Giờ 50000 Phút = 833.33 Giờ
6 Phút = 0.1 Giờ 100 Phút = 1.6667 Giờ 100000 Phút = 1666.67 Giờ
7 Phút = 0.1167 Giờ 250 Phút = 4.1667 Giờ 250000 Phút = 4166.67 Giờ
8 Phút = 0.1333 Giờ 500 Phút = 8.3333 Giờ 500000 Phút = 8333.33 Giờ
9 Phút = 0.15 Giờ 1000 Phút = 16.6667 Giờ 1000000 Phút = 16666.67 Giờ

Nhúng này quy đổi đơn vị chức năng nhập trang của người sử dụng hoặc blog, bằng phương pháp sao chép mã HTML sau đây: