2 vecto bằng nhau

Lý thuyết và bài bác luyện vecto ở công tác toán lớp 10 là phần kiến thức và kỹ năng rất rất cần thiết của công tác Đại số trung học phổ thông. Trong nội dung bài viết này, VUIHOC tiếp tục trình làng cho tới những em học viên tổ hợp cụ thể lý thuyết về nhì vecto đều bằng nhau, nằm trong cỗ bài bác luyện tự động luận tinh lọc được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể.

1. Định nghĩa vecto

Bạn đang xem: 2 vecto bằng nhau

Vectơ là đoạn trực tiếp được đặt theo hướng, tức là nhập nhì điểm mút của đoạn trực tiếp vẫn chứng thật điểm nào là là vấn đề đầu, điểm nào là là vấn đề cuối.

Vectơ với điểm đầu là A, điểm cuối là B tớ kí hiệu là $\vec{AB} $

Vectơ còn được kí hiệu là: ký hiệu vecto - nhì vecto vị nhau

Vectơ – ko là vectơ với điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là \vec{0}

Đường trực tiếp trải qua điểm đầu và điểm cuối của vecto gọi là giá chỉ của vecto

Hai vecto có mức giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau gọi là nhì vecto nằm trong phương

Hai vectơ nằm trong phương thì hoặc nằm trong phía hoặc ngược phía.

hai vecto nằm trong phương nằm trong phía - nhì vecto vị nhau

Ví dụ: Tại hình vẽ bên trên trên thì nhì vectơ \vec{AB} và \vec{CD} nằm trong phía còn 2 vector \vec{CD} và \vec{EF} ngược phía.

Đặc biệt: vecto – ko nằm trong phía với từng vecto.

2. Hai vecto đều bằng nhau khi nào?

2.1. Định nghĩa

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB gọi là phỏng nhiều năm vecto  $\vec{AB} $, kí hiệu |$\vec{AB} $|. Vậy |$\vec{AB} $|=AB

  • Hai vecto đều bằng nhau nếu như bọn chúng nằm trong phía và nằm trong phỏng nhiều năm.
  • Hai vecto đối nhau nếu như bọn chúng ngược phía và nằm trong phỏng nhiều năm.

2.2. Ví dụ nhì vecto vị nhau

Ví dụ: Cho hình bình hành ABDC khi đó:

Hai vecto đều bằng nhau AB và CD vì như thế bọn chúng nằm trong phía và nằm trong phỏng dài

\vec{AB} và \vec{CD} là nhì vecto đối nhau vì như thế bọn chúng ngược phía và nằm trong phỏng nhiều năm.

Chứng minh:

Phản chứng:

Giả sử với điểm M sao chohai vecto đều bằng nhau MA và MB

Khi cơ hai vecto đều bằng nhau MA và MB nằm trong phía và nằm trong phỏng nhiều năm.

Vì 2 véc tơ \vec{MA} và \vec{MB} cùng phía nên M chỉ phía trên đường thẳng liền mạch AB và ở ngoài nhì điểm A, B

Như vậy thì chỉ xẩy ra MA<MB hoặc MA>MB nên xích míc với fake thiết nằm trong phỏng nhiều năm.

Do cơ ko tồn bên trên điểm  M vừa lòng hai vecto đều bằng nhau MA và MB 

Tuy nhiên, nếu như A, B trùng nhau thì tớ lại sở hữu vô số điểm M thỏa mãn \vec{MA} = \vec{MB}

Tham khảo tức thì cỗ tài liện ôn luyện kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài bác luyện nhập đề thi đua Lý trung học phổ thông Quốc gia

3. Bài luyện rèn luyện nhì vecto vị nhau

Để áp dụng chất lượng rộng lớn những bài bác luyện vecto dạng nhì vecto đều bằng nhau, những em học viên nằm trong VUIHOC rèn luyện với cỗ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm (có đáp án) tại đây. Các em Note nên tự động thực hiện những thắc mắc rồi tiếp sau đó mới nhất ra soát với đáp án nhằm đạt được hiệu suất cao ôn luyện tốt nhất có thể nhé!

Câu 1: Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào là tại đây sai?

A. Có 5 vectơ nhưng mà điểm đầu là O, điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác.

B. Có 5 vectơ gốc O có tính nhiều năm đều bằng nhau.

C. Có 4 vectơ nhưng mà điểm đầu là A, điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác.

D. Các vectơ không giống $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh, giá chỉ là những cạnh của ngũ giác có tính nhiều năm đều bằng nhau.

Câu 2: Khẳng toan nào là tại đây sai?

A. Vectơ – ko là vectơ với phương tùy ý.

B. Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại tía thì nằm trong phương cùng nhau.

C. Hai vectơ nằm trong phương với cùng một vectơ loại tía không giống $\vec{0}$ thì nằm trong phương cùng nhau.

D. Điều khiếu nại cần thiết nhằm nhì vectơ đều bằng nhau là bọn chúng có tính nhiều năm đều bằng nhau.

Câu 3: Cho 4 điểm A, B, C, D vừa lòng ĐK $\vec{AB}=\vec{DC}$. Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

A. ABCD là hình bình hành

B. $\vec{AD}=\vec{CB}$

C. $\vec{ACB}=\vec{DB}$

D. ABCD là hình bình hành nếu như nhập 4 điểm A, B, C, D không tồn tại tía điểm nào là trực tiếp sản phẩm.

Câu 4: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số những vectơ không giống vectơ OC→ và có tính nhiều năm vị nó là:

A. 24

B. 11

C. 12

D. 23

Câu 5: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số những vectơ không giống $\vec{OA}$ và nằm trong phương với nó là

A. 5

B. 6

C. 9

D. 10

Câu 6: Cho tam giác ABC, gọi M, N, Phường theo thứ tự là trung điểm những cạnh BC, CA, AB. Số vectơ vị vectơ $\vec{MN}$  với điểm đầu và điểm cuối trùng với cùng một trong số điểm A, B, C, M, N, Phường bằng:

A. 1 

B. 2  

Xem thêm: sin đối

C. 3  

D. 6

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo không tính tiền ngay!!

Câu 7: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ vị vectơ $\vec{AB}$ là:

bài luyện nhì vecto đều bằng nhau toán 10

Câu 8: Khẳng toan nào là đấy là đúng?

A. Hai vectơ có mức giá vuông góc thì nằm trong phương với nhau

B. Hai vectơ nằm trong phương thì giá chỉ của bọn chúng tuy nhiên song với nhau

C. Hai vectơ nằm trong phương thì nằm trong phía với nhau

D. Hai vectơ nằm trong ngược phía với vectơ loại tía thì nằm trong phía cùng nhau.

Câu 9: Khẳng toan nào là tại đây sai?

Hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Có phỏng nhiều năm đều bằng nhau  

B. Cùng phương  

C. Có cộng đồng điểm gốc

D. Cùng hướng

Câu 10: Cho tía điểm M, N, Phường trực tiếp sản phẩm, nhập cơ điểm N nằm trong lòng nhì điểm M và Phường. Khi cơ những cặp vectơ nào là tại đây nằm trong hướng?

Câu 10 bài bác luyện nhì vecto vị nhau

Câu 11: Cho hình thang ABCD với nhì lòng AB, CD và AB < CD. Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

Câu 12: Cho tía điểm phân biệt A, B, C phía trên và một đường thẳng liền mạch. Các vectơ $\vec{AB}$ và $vec{BC}$ nằm trong phía khi và chỉ khi:

A. Điểm B nằm trong đoạn AC 

B. Điểm C nằm trong đoạn AB  

C. Điểm A nằm trong đoạn BC

D. Điểm A ở ngoài đoạn BC

Câu 13: Cho tam giác đều ABC cạnh 2a. Đẳng thức nào là tại đây đúng?

bài luyện 13 rèn luyện nhì vecto vị nhau

Câu 14: Cho tam giác đều ABC với lối cao AH. Đẳng thức nào là tại đây đúng?

Câu 15: Cho tam giác ABC với góc B tù và H là chân lối cao của tam giác hạ kể từ đỉnh A. Cặp vectơ nào là tại đây nằm trong hướng?

Câu 16: Cho tam giác ko cân nặng ABC. Gọi H, O theo thứ tự là trực tâm, tâm lối tròn xoe nước ngoài tiếp của tam giác, M là trung điểm của cạnh BC. Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

bài luyện 16 rèn luyện nhì vecto vị nhau

Câu 17: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, Phường, Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

bài luyện 17 rèn luyện nhì vecto vị nhau

Câu 18: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, Phường, Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Vecto $\vec{MN}$ không nằm trong phương với vecto nào?

Câu 19: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, Phường, Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Gọi O là phó điểm những lối chéo cánh của tứ giác MNPQ, trung điểm những đoạn trực tiếp AC, BD ứng là I, J. Khẳng toan nào là tại đây đúng?

Câu 20: Cho tam giác đều ANC cạnh a, G là trọng tâm tam giác. Khi cơ |$\vec{AC}$| có mức giá trị là:

A. a  

B. a√3  

C. (2a√3)/3  

D. (a√3)/3

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tư vấn và xây cất suốt thời gian ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia môn Lý sớm và tương thích nhất 

Trên đấy là toàn cỗ lý thuyết đi kèm theo với cỗ đôi mươi thắc mắc trắc nghiệm rèn luyện cho tới phần kiến thức và kỹ năng hai vecto vị nhau. Hy vọng rằng nội dung bài viết sẽ hỗ trợ những em trọn vẹn mạnh mẽ và tự tin đoạt được những vấn đề vecto kể từ việc vận dụng chất lượng nhì vecto đều bằng nhau. Để phát âm và học tập nhiều hơn thế về những kiến thức và kỹ năng toán lớp 10, toán trung học phổ thông,... những em học viên truy vấn trang web của ngôi trường học tập online mamnonlienninh.edu.vn hoặc ĐK hoá học tập với những thầy cô VUIHOC tức thì nhé!

Xem thêm: công thức tính nồng độ dung dịch